• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Boodschap aan Libanon

Het bezoek van Benedictus XVI aan Libanon en zijn boodschap aan het Midden Oosten weerspiegelen de wil van de Kerk ten dienste te staan van de volken in dit gebied, aldus P. Lombardi.

De persdirecteur van de Heilige Stoel, P. Federico Lombardi SJ, ontving de pers deze middag in het Vaticaan, op de vooravond van de apostolische reis van Benedictus XVI naar Libanon (14-16 september). Zaterdag 15 september werd door de Libanese regering uitgeroepen tot rustdag.

Het doel van de Pausreis is zijn apostolische exhortatie aan de katholieken van het Midden Oosten te overhandigen, met als titel “Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Ecclesia in Medio Oriente
De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten
(14 september 2012)
”, een bundeling van de bisschoppensynode te Rome, die drie weken geduurd heeft in oktober 2010.

Benedictus XVI komt niet als “politiek machthebber” maar als verantwoordelijke van een “godsdienstige gemeenschap” om aan deze gemeenschap “een boodschap te brengen” die “door haar getuigenis ten dienste staat van de volken in dat gebied”: men dient dus geen “grote toespraken van politieke aard” te verwachten, zei de woordvoerder van het Vaticaan.

In het teken van de vrede

De reis staat, zoals de Paus zelf Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
De taal van de liefde spreken
23e zondag door het Jaar (Jaar B) - Cortille van Castel Gandolfo
(9 september 2012)
verleden zondag , 9 september, in het teken van de vrede: zijn leuze is namelijk “vrede zij u”, “Pax Vobis”.

Het logo stelt een duif voor, rood omlijnd op een witte achtergrond (de kleuren van Libanon), met een olijftak in de bek (Bijbels symbool, op het ogenblik dat Noë het einde van de zondvloed vaststelt). Rechts een kruis, in het midden een ceder - de boom die Libanon symboliseert.

De Paus “moedigt de christengemeenschap aan dienstbaar te zijn aan de eensgezindheid”. “Ook al lijkt het moeilijk oplossingen te vinden voor de verschillende problemen die het gebied treffen, men kan niet toegeven aan het geweld en de toenemende spanningen. De inzet voor dialoog en verzoening moeten voor alle betrokken partijen prioritair zijn en gesteund worden door de internationale gemeenschap die zich steeds bewuster wordt van het belang voor de hele wereld van een stabiele en duurzame vrede in het gebied”, zei Benedictus XVI zondag na het Angelus.

Wat de veiligheid van de Paus betreft – en van de menigte die hem ontvangt - stelt P. Lombardi vast dat de context waarin deze reis verloopt, erg veranderd is ten opzichte van de synodegesprekken en de beslissing van deze reis.

Ook al zegt hij gerust te zijn – “niet bezorgd voor bijzonder gevaar” – bewondert P. Lombardi de “moed” en “vrijheid” van de Paus, “een blijk van zijn wil om, ondanks de toestand, naar dat gebied te gaan om een boodschap te brengen van vrede en verzoening”.

Hij onderlijnt ook dat de Paus zich naar een land begeeft “waar de meerderheid van de bevolking van hem houdt en waar hij beschouwd wordt als een boodschapper van vrede”.

Wat de toestand in Syrië betreft, herinnert de persdirecteur aan de talrijke oproepen van Benedictus XVI tot dialoog en overleg met het oog op de vrede.

Vierde reis in het gebied

Het zal de vierde reis zijn van Benedictus XVI in het gebied, na zijn reizen naar Turkije, het Heilig Land – Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië – en Cyprus. En de tweede reis van een Paus naar Libanon, na het bezoek van Johannes Paulus II, eveneens om aan Libanon een H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Een nieuwe hoop voor Libanon
N.a.v. de Bijzondere Bisschoppensynode voor Libanon (10 mei 1997)
te overhandigen, in 1997. In 1965, heeft Paulus VI alleen een technische tussenlanding gemaakt in Beyrouth waar hij de autoriteiten begroette: hij was toen op weg naar Bombay in India.

Het bezoek zal hoofdzakelijk in Beyrouth plaatshebben en op plaatsen in de nabije omgeving: een noodzakelijke keuze om de woelige streken te vermijden in het noorden, een strijdgebied met Syrië, en in het zuiden, maar ook door de aanwezigheid van de belangrijkste religieuze zetels in de hoofdstad zoals de nuntiatuur en patriarchaten.

P. Lombardi herinnerde eraan dat Libanon officieel 18 verschillende godsdiensten erkent: de katholieken zelf zijn van 6 riten en culturen: Latijnen, Maronieten, Griekse katholieken (Melkieten), Armeniërs, Syrische katholieken, Chaldeeën. Onder de andere christenen: Griekse orthodoxen, apostolische Armeniërs, Syrische orthodoxen, Kopten, Assyriërs, Chaldeeën en protestanten van verschillende benamingen. De moslims zelf zijn Sunnieten, Sjiïeten, Druzen en Alaouieten. Ook een bestendige joodse gemeenschap loet vermeld worden.

Programma van het bezoek

Vrijdag 14 september

Het vertrek van Benedictus XVI is vastgelegd op vrijdag 14 september, wat in de Latijnse Kerk samenvalt met het feest van de Kruisverheffing: de liturgische lezingen van deze reis zijn degene die voorzien zijn door de liturgie voor de hele Kerk.

Benedictus XVI vertrekt met een vliegtuig van de Italiaanse vliegtuigschappij Alitalia op het vliegveld van Ciampino, om op de internationale vlieghaven van Beyrouth, “Rafiq Hariri”, aan te komen om 13.45 u. (12.45 u., onze tijd).

De Paus zal zijn eerste toespraak houden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de drie grote staatsdiensten en de verschillende godsdiensten: de president van de Republiek, M. Michel Sleiman, christen, de voorzitter van de Ministerraad, een Sunnietische moslim, M. Najib Mikati, en de voorzitter van het Parlement, M. Nabih Berri, een Sjiïetische moslim.

Om 18 u. zal de Paus zijn postsynodale apostolische exhortatie ondertekenen en een toespraak houden in de basiliek van de Heilige Paulus te Harissa, bij het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Libanon.

Zaterdag 15 september

De dag begint met de Mis die door de Paus privé opgedragen wordt op de apostolische nuntiatuur te Harissa.

Om 10 u. zal hij de president privaat ontmoeten op het paleis van Baadba, de officiële residentie van het Libanese presidentschap, gelegen op een heuvel die Beyrouth domineert; vervolgens de voorzitter van het Parlement en de voorzitter van de Ministerraad.

Om 10.50 u. zal de Paus in het salon van de ambassadeurs, in hetzelfde presidentieel paleis, ook de hoofden ontmoeten van de islamitische religieuze gemeenschappen.

Om 11.15 u. zal hij in het “Salon van de 25 ai” de leden ontmoeten van de regering, de Instellingen van de Republiek, het Diplomatencorps, de religieuze hoofden en vertegenwoordigers van de wereld van de cultuur, en zal hij een toespraak houden.

Om 13.30 u. zal de Paus het middagmaal nemen met de patriarchen en bisschoppen van Libanon, met leden van het Bijzonder College van de bisschoppensynode voor het Midden Oosten en het Pauselijk gevolg, in de refter van het katholiek Armeens Patriarchaat van Bzommar.

Om 18 u. heeft de Paus een rendez-vous met de jeugd van Libanon – dat open staat voor alle christenen en niet-christenen die het verlangen – in Bkerké, de zetel van het Maronietisch Patriarchaat, in het noorden van Beyrouth: de Paus zal er een derde toespraak houden.

Zondag 16 september

Om 10 u. zal de Paus voorgaan in de openluchtmis in het “Beyrouth City Center Waterfront” en zal hij de Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Ecclesia in Medio Oriente
De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten
(14 september 2012)
overhandigen; hij houdt de homilie en geeft na het Angelus een toespraak.

Om 13.20 u. neemt de Paus het middagmaal op de nuntiatuur te Harissa.

Om 17.15 u. zal een oecumenische ontmoeting plaatshebben met het Syrische katholiek Patriarchaat van Charfet.

Om 18.30 u. wordt de afscheidsceremonie voorzien op de vlieghaven van Beyrouth, met een toespraak van Benedictus XVI. De Paus moet om 19 u. aan boord gaan van het vliegtuig naar Rome. Zijn aankomst is voorzien om 21.40 u.

De toespraken van de Paus zijn voorzien in het Frans, met uitzondering van enkele passages in het Engels of enkele zinnen in het Arabisch.

In antwoord op de pers, heeft P. Lombardi eventuele ontmoetingen met Syrische religieuze leiders, christelijke vluchtelingen uit Irak en Syrië, of zelfs vertegenwoordigers van de Hezbollah niet uitgesloten, maar op dit ogenblik komen zij op het reisprogramma niet voor.

De Paus zal op zijn reis vergezeld worden door kardinaal staatssecretaris Tarcisio Bertone, kardinaal Leonardo Sandri, prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken, kardinaal Jean-Louis Tauran, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, kardinaal Kurt Koch, voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen en Mgr. Nikola Eterovic, secretaris-generaal van de Bisschoppensynodes.

Vert.: Sorores Christi
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 11 september 2012
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test