• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan veroordeelt boek Amerikaanse zuster over seksualiteit

Hilversum (rkk.nl) 5 juni 2012 – De Congregatie voor de Geloofsleer heeft gisteren een boek uit 2006 veroordeeld waarin homoseksuele relaties, masturbatie en echtscheidingen worden gerechtvaardigd. Het is geschreven door een Amerikaanse religieuze. Het Vaticaan roept katholieke opvoeders op het boek niet te gebruiken, omdat er zaken worden verdedigd die regelrecht indruisen tegen de katholieke morele leer. Het Vaticaan heeft herhaaldelijk gepoogd dat de zuster haar standpunten in overeenstemming zou brengen met de Katholieke leer. Telkens heeft ze onvoldoende antwoorden gegeven, waarna de Congregatie zich genoodzaakt zag met een veroordeling naar buiten te komen om de Katholieke leer te verdedigen.

Yale

Het boek van Zr. Margaret A. Farley heet Just Love, A Framework for Christian Sexual Ethics. Zij is hoogleraar christelijke ethiek aan de theologische faculteit van de universiteit Yale. Farley is lid van het religieuze instituut Religious Sisters of Mercy (R.S.M.).

Masturbatie

Zuster Farley noemt masturbatie een goede manier voor vrouwen om te ontdekken wat hun seksueel plezier verschaft. Zelfbevrediging is volgens haar dus eerder een hulp dan een hindernis bij de huwelijksdaad. De Congregatie voor de Geloofsleer wijst erop dat dit indruist tegen de kerkelijk leer, dat masturbatie “een intrinsiek en ernstig ongeordende handeling” noemt. Om echter tot een evenwichtige beoordeling te komen van iemands schuld dient ment, zo citeert de Congregatie de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, rekening te houden met “de affectieve onvolwassenheid, de macht van gewoontes, de toestand van angst of andere psychische of sociale factoren”. Deze factoren kunnen “de morele schuld verminderen of zelfs praktisch opheffen”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2352

Homoseksualiteit

Farley ziet geen enkel bezwaar tegen seksuele liefdesrelaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Ook dat druist volgens het Vaticaan regelrecht in tegen de leer van de Katholieke Kerk. Wederom verwijst de Congregatie naar de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
. Daar staat dat homoseksuelen niet gediscrimineerd mogen worden en dat homoseksuele daden in strijd zijn met de natuurwet. “Homoseksuele handelingen sluiten de seksualiteit af voor de gave van het leven. Ze komen niet voort uit een ware affectieve en seksuele complementariteit. Daarom kunnen ze in geen geval goedgekeurd worden.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2358

Echtscheiding

Over echtscheidingen schrijft de moraaltheoloog van Yale dat die geoorloofd zijn als het leven van de gehuwden plots erg verandert. “Soms moet de huwelijksverplichting losgelaten worden en kan het gerechtvaardigd zijn om de verbintenis te wijzigen”, schrijft Farley. De Congregatie antwoordt dat de Katholieke Kerk leert dat het een huwelijk tussen levende gedoopten een onverbrekelijke band is

Hertrouwen

De zuster vindt ook dat gescheiden vrouwen moeten kunnen hertrouwen, als de band tussen de gescheidenen grondig verstoord is. Zoals de dood van een van de echtgenoten het verbod op een tweede huwelijk opheft, zo kan dat ook het geval zijn bij een echtscheiding. Ook dat druist in tegen de leer van de Kerk, aldus de Congregatie. Zij herhaalt het standpunt dat mensen die met een ander verbonden zijn door het Sacrament van het Huwelijk, na een echtscheiding niet met een ander een huwelijk mogen wagen. Doen ze dat wel dan “bevinden ze zich in een situatie die objectief ingaat tegen Gods wet”. “Om die reden kunnen ze de eucharistische Communie niet ontvangen zolang die situatie voortduurt”.

Publicatiedatum: 4 juni 2012
Laatst bewerkt: 18 juni 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test