• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Congregatie van de Geloofsleer publiceert document over aspecten van de leer over de Kerk.

BRUSSEL (Kerknet/IPID) – Vanmiddag heeft de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome het document Congregatie voor de Geloofsleer
Ad Catholicam Profundius
Antwoorden op vragen over enige aspecten aangaande de leer over de Kerk
(29 juni 2007)
gepubliceerd dat de antwoorden bevat op enkele vragen in verband met bepaalde aspecten van de leer over de Kerk. Tevens heeft de Congregatie een Congregatie voor de Geloofsleer
Commentaar bij de Antwoorden op vragen over enige aspecten aangaande de leer over de Kerk / Ad Catholicam Profundius
(29 juni 2007)
gepubliceerd over achtergronden van het nieuwe document. Het gaat daarbij vooral om de correcte betekenis van een definitie van de formulering ‘de enige Kerk van Christus’. Meer bepaald om de interpretatie van het Latijnse werkwoord ‘subsistit in’ (letterlijk ‘bevindt zich in’), een kwestie die gevoelig ligt op het vlak van de oecumenische dialoog, de dialoog dus met de andere christelijke kerkgemeenschappen.

Hans Geybels, woordvoerder van de bisschoppen van België, stelt hierna het document van de Congregatie voor de Geloofsleer kort voor.

In het vandaag, dinsdag 10 juli 2007, gepubliceerde document, herinnert de Congregatie voor de Geloofsleer aan het katholieke standpunt over een aantal aspecten van de oecumenische dialoog, d.w.z. de dialoog met de andere christelijke denominaties.
In ‘2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
' (2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
), de dogmatische constitutie over de Kerk, formuleert het Tweede Vaticaans Concilie het als volgt: “Dit is de enige Kerk van Christus, die wij in het 1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
Noot van de Kerknetredactie: het Credo, de geloofsbelijdenis die op het Concilie van Nicea (325) werd vastgelegd en op het Eerste Concilie van Constantinopel (381) werd bijgesteld als één, heilig, katholiek en apostolisch belijden (...). Die Kerk, in deze wereld ingesteld en uitgebouwd als een maatschappij, bevindt zich in de katholieke Kerk.”
De formulering ‘bevindt zich in’ werd in de afgelopen veertig jaar op verschillende manieren geïnterpreteerd. Een aantal daarvan ging in een relativistische richting: de Kerk van Christus zou zich zonder meer in om het even welke christelijke Kerk bevinden.

Het pas gepubliceerde document van de Congregatie preciseert nu de exacte betekenis van de omschrijving ‘bevindt zich in’ volgens het Tweede Vaticaanse Concilie: volgens de katholieke leer bevindt de volheid van de Kerk van Christus zich in de katholieke Kerk, die door de opvolger van Petrus en de met hem verenigde bisschoppen wordt geleid.

Voor de andere christelijke denominaties is die formulering niet ‘exclusief’, maar juist ‘inclusief’ bedoeld: als het gaat om elementen van authentiek christelijk leven buiten de katholieke Kerk, is het correct te stellen dat ook daar de enige Kerk van Christus wel degelijk aanwezig en werkzaam is.
Dat kan in verschillende gradaties. Zo kent het Tweede Vaticaanse Concilie de titel ‘Kerk’ toe aan de oosterse Kerken, die zich destijds wel afgescheiden hebben van Rome, maar toch eenzelfde kerkstructuur hebben bewaard, samen met het priesterschap dat teruggaat tot de apostelen en de eucharistie. De christelijke denominaties die ontstaan zijn tijdens de Reformatie in de 16de eeuw worden eerder ‘kerkgemeenschappen’ genoemd.
Zoals het Decreet over de Oecumene het formuleert: “De afgescheiden Kerken en de gemeenschappen zijn dus, ook al hebben zij vanuit onze geloofsovertuiging tekorten, in het heilsmysterie allerminst zonder betekenis en zonder waarde. De Geest van Christus weigert immers niet ze te gebruiken als heilsmiddelen, die hun kracht juist ontlenen aan de volheid van genade en waarheid.” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 3

Vandaar het belang van de oecumenische dialoog: dat alle christenen uit heel de wereld samen proberen te ontdekken wat de Geest in de ene Kerk van Christus inspireert.

Zie ook:

Vertaling van dit document en het begeleidend schrijven volgt spoedig.

Publicatiedatum: 10 juli 2007
Laatst bewerkt: 12 februari 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test