• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gezin centraal bij de kruisweg op Goede Vrijdag

ROME (KerkNet/RadVat) – Tijdens de traditionele Kruisweg op Goede Vrijdag in het Colosseum in Rome staat dit jaar het gezin centraal. Daarmee wordt geanticipeerd op het gezinscongres dat in de zomer in de Italiaanse stad Milaan plaatsheeft. Paus Benedictus XVI sprak voor deze kruisweg persoonlijk Danilo en Annamaria Zanzucchi aan, een Italiaans koppel van de Focolarebeweging dat tot de trouwste medewerkers van de overleden stichtster van de Focolarebeweging Chiara Lubich behoorde. In hun kruisweg krijgen het gezin en het huwelijk, naast het lijden van Christus, de centrale plaats.

Annamaria Zanzucchi: “Wij waren bijzonder verbaasd toen de Paus ons aansprak en ik moet bekennen dat wij ook wat bang waren. Het leek ons een bijzonder moeilijke opdracht om het lijden van Jezus onder woorden te brengen. Tegelijk zijn wij de Paus uitzonderlijk dankbaar omdat hij aandacht vraagt voor het gezin.” Danilo vult aan: “Gezinnen worden zich steeds beter ervan bewust dat zij Kerk zijn en een bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving, denken wij alleen al aan de opvoeding van de kinderen.”

Danilo Zanzucchi: “De katholieke Kerk heeft al meermaals de aandacht gevestigd op het gezin. Paus Joannes Paulus II richtte een Pauselijke Raad voor het Gezin op. Hij riep ook gezinnen uit de hele wereld naar Rome om na te denken over het gezin en wat daarrond moet gebeuren. Johannes Paulus II heeft er steeds naar gestreefd om het gezin in de Kerk en in de samenleving te bevorderen. Het resultaat daarvan was zijn bekende encycliek ‘H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
’, die nog steeds als een handvest voor de gezinnen en een bron van inspiratie voor gezinsbewegingen wordt beschouwd. Nu toont Paus Benedictus XVI dat ook hij geïnteresseerd is in de inzet van gezinnen en dat hij de inspanningen van zijn voorganger voor de gezinnen wil voortzetten.”

Publicatiedatum: 6 april 2012
Laatst bewerkt: 8 april 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test