• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Cottier: De sereniteit van Benedictus XVI

De sereniteit waarmee Benedictus XVI maandagmorgen, 20 februari, tot de kardinalen sprak, is juist wat bij hem treft, zo meent kardinaal Georges-Marie Cottier O.P., emeritus theoloog van het Pauselijk Huis. De Zwitserse kardinaal sprak op 21 februari namelijk over het consistorie in “Avvenire”, het blad van de Italiaanse bisschoppenconferentie.

Ondanks pogingen om de polemiek aan te wakkeren, lijkt het dat de Paus beleeft waarover hij spreekt: “De creatie van de nieuwe kardinalen is een gelegenheid om na te denken over de universele zending van de Kerk binnen de mensengeschiedenis: in de wederwaardigheden van de mens, zo vaak bewogen en gekweld, is de Kerk altijd aanwezig en brengt zij Christus, licht en hoop voor heel de mensheid. Verenigd blijven met de Kerk en de heilsboodschap die zij verspreidt, betekent verankerd blijven in de Waarheid, de zin van de echte waarden versterken, sereen zijn ten overstaan van iedere gebeurtenis”.

Hij is van mening dat het consistorie van 18 februari een gelegenheid was om deze serene kracht van de Paus vast te stellen. Te midden “alle moeilijkheden” blijft Benedictus XVI “de zuil die de Kerk schraagt”, zegt hij. Hij zegt ook getroffen te zijn door “de nederigheid” en “eenvoud” van de Paus die “deze golven laat voorbijgaan die de Kerk proberen te doen wankelen”. Hij weet dat “de diepere beweging verder reikt”. Voor kard. Cottier, is het “een zeer groot voorbeeld” want de paus “is 85” (in april) en dat “hij soms moe lijkt, is heel normaal”.

Hij drukt zijn bewondering uit: “Wij zien hoe hij er op zijn leeftijd in slaagt buitengewone dingen te doen: wij hebben het gezien in Madrid of Duitsland, waar hij ons in herinnering bracht dat de mooiste structuren, als zij zonder geloof zijn, geen waarde hebben. Wij hebben het gezien bij zijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tot de gevangenen in de nieuwbouw van de Rebibbia-gevangenis in Rome
(18 december 2011)
Noot van de redactie: gevangenis in Rome. En binnenkort, zal hij naar Mexico gaan en Cuba. Zijn woensdagcatecheses zijn buitengewoon. Dat zijn de dingen die we moeten zien. De leidraad van zijn optreden is dat het fundamenteel probleem, vooral in Europa en het Westen, de nood is aan nieuwe evangelisatie omwille van de geloofsafval. De krachtlijn van zijn pontificaat is deze uitnodiging zich te keren naar Jezus’ liefde, de Eucharistie, de centrale thema’s van het christelijk geloof. Van daaruit spreekt de Paus, want dat is wat de wereld aanbelangt”.

Bron: zenit.org
Vert.: Sorores Christi

Publicatiedatum: 21 februari 2012
Laatst bewerkt: 29 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test