• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Internationale Vaticaanse conferentie over misbruik in de Kerk

ROME (KerkNet/Kipa-Apic) – Op 6 februari opent in Rome een internationaal congres met betrekking tot seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke Kerk. Voor het congres, dat nog loopt tot donderdag 9 februari, zijn 220 deelnemers, met o.m. een honderdtal bisschoppen van over de hele wereld, ingeschreven. Ons land wordt vertegenwoordigd door mgr. Johan Bonny en mgr. Guy Harpigny, de Vlaamse en Franstalige bisschop referent in deze materie. Ook broeder René Stockman, Generale Overste Broeders van Liefde neemt deel aan het congres. De Vlaamse jezuïet Mark Rotsaert is lid van de theologische commissie, die het symposium zal begeleiden. Het meerdaagse congres wordt georganiseerd door de Pauselijke Universiteit "Gregoriana". Het thema is : ‘Naar heling en herstel’ met een centrale plaats voor de slachtoffers van misbruik.

Een belangrijke doelstelling van de conferentie is de uitwisseling van ervaringen over geschikte maatregelen met het oog op de preventie van seksueel misbruik. Het belang van de studiebijeenkomst kan mee worden afgeleid aan de vaststelling dat vrijwel alle bisschoppenconferenties vertegenwoordigd zullen zijn. Ook heel wat oversten van kloosterorden en congregaties zullen aanwezig zijn, net als specialisten in psychologie, kerkelijk recht, theologie e.a. Naast de twee Belgische bisschoppen referent en de jezuïet Rotsaert neemt ook Daniel Cardon deel, een van de stichters van Child Focus International dat een van de initiatiefnemers is van het congres.

Een van de problemen binnen de katholieke wereldkerk is dat een aantal bisschoppenconferenties nog altijd geen specifieke richtlijnen met betrekking tot de aanpak van seksueel misbruik in Kerk hebben afgekondigd. Ze krijgen van het Vaticaan daarvoor nog de tijd tot eind mei 2012. Kardinaal William Levada, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, zal op het congres een aantal te nemen maatregelen voorstellen. Een van de initiatieven moet de creatie van een portaalsite worden met daarop voor de hele wereldkerk alle maatregelen en procedures die in geval van misbruik moeten worden toegepast. Paus Benedictus XVI omschreef seksueel misbruik recentelijk als een “open wonde” in de Kerk. Een wonde die het meerdaagse congres wil helpen verzorgen.

Zie ook dossier Seksueel misbruik

Publicatiedatum: 5 februari 2012
Laatst bewerkt: 6 februari 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test