• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus kondigt besluiten Afrikasynode af

BRUSSEL (KerkNet/Zenit) – 50.000 gelovigen boden de Paus zondagmorgen op het hoogfeest van Christus Koning een hartelijk onthaal in het stadion van de vriendschap in Cotonou in Benin. De enthousiaste aanwezigen in kleurrijke gewaden droegen foto’s mee van de Paus en dansten van vreugde. Paus Benedictus XVI riep hen tijdens de eucharistieviering, waarin de apostolische exhortatie ‘Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Africae munus
Opdracht voor Afrika - Naar aanleiding van de Tweede Bisschoppensynode over Afrika (2009) (19 november 2011)
’ met de besluiten van de Afrikasynode werd afgekondigd, op om oog te hebben voor “de schreeuw van de armen, zwakken en uitgeslotenen.” Hij bracht ook een bijzondere groet aan diegenen die onder aids of andere ziekten gebukt gaan en die vaak worden vergeten door de samenleving. Aanwezige politici spoorde hij aan hun volk eerlijk te dienen. De afgevaardigden van de verschillende Afrikaanse Bisschoppenconferenties ontvingen een exemplaar van de exhortatie. Zondagmiddag ontmoet de Paus nog de leden van de speciale raad voor Afrika en secretariaat van de Bisschoppensynode. Daarna keert hij per vliegtuig terug naar Rome.

Afrikasynode

De Afrikasynode van 2009, met als thema ‘De kerk in Afrika ten dienste van de verzoening, rechtvaardigheid en vrede’, eindigde met 57 voorstellen. In de voorstellen was aandacht voor de vernieuwing van de spiritualiteit, de strijd tegen de corruptie, de roofbouw door multinationals, de etnische spanningen en de kerkelijke inzet voor rechtvaardigheid en vrede. De synodevaders klaagden aan dat de Afrikaanse bevolking nog steeds gebukt gaat onder armoede en ellende, oorlogen en conflicten, crisis en chaos: “Dat is grotendeels het gevolg van menselijke activiteiten en beslissingen van wie geen oog heeft voor het algemene welzijn.” Volgens de kerkleiders is geen vrede mogelijk zonder herstel en het wegnemen van de oorzaken van de conflicten: “Wij roepen de groten der aarde op Afrika met respect en waardigheid te behandelen. Afrika vraagt een verandering van de economische wereldorde. De onrust in de financiële wereld maakt de noodzaak van een radicale aanpassing van de regels duidelijk. Conflicten, oorlogen en armoede in Afrika zijn vaak het gevolg van onrechtvaardige structuren.”

Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Africae munus
Opdracht voor Afrika - Naar aanleiding van de Tweede Bisschoppensynode over Afrika (2009) (19 november 2011)


Paus Benedictus XVI roept in de exhortatie ‘Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Africae munus
Opdracht voor Afrika - Naar aanleiding van de Tweede Bisschoppensynode over Afrika (2009) (19 november 2011)
’ op tot een globalisering van de solidariteit en hij plaatst de zending van de Afrikaanse Kerk voor verzoening, rechtvaardigheid en vrede centraal. Afrikaanse katholieken worden opgeroepen tot inzet in de politiek en de samenleving, in het bijzonder met betrekking tot de verzoening. De Paus roept Afrikaanse verantwoordelijken op tot transparantie en de strijd tegen corruptie en benadrukt dat de ontginning van bodemrijkdom aan het hele continent ten goede moet komen. Dat alles vereist een gemeenschappelijke inzet voor het algemeen welzijn.

Kerk is kracht tot vrede

Gisteren wees de Paus priesters, tijdens een ontmoeting met priesters, seminaristen en religieuzen in het priesterseminarie in Ouidah, al op hun bijzondere taak om bij te dragen tot de vrede, rechtvaardigheid en de verzoening. Hij riep hen ook op om een nauwe band te hebben met hun bisschop. Religieuzen spoorde hij aan tot een radicale navolging van Christus. Hij wees hen ook op hun plicht om de meest achtergestelden bij te staan.

Tijdens een ontmoeting met politieke en religieuze leiders, onder wie de president en verschillende regeringsleden, in het presidentieel paleis in Cotonou riep de Paus Afrikaanse politici op om met wijsheid en integriteit te besturen. Onrechtstreeks verwijzend naar de corruptie zei hij hen dat het soms niet eenvoudig is om 'dienaar' te blijven te midden van wisselende meningen en machtige belangen.” Macht dreigt te verblinden, in het bijzonder indien private, familiale, etnische of religieuze belangen op het spel staan. Ondanks zijn bewogen verleden, is Afrika een continent van de hoop. Dat is zowel lijn overtuiging, als die van de Kerk. Die hoop is verworteld in het economische leven en de interreligieuze dialoog.” De Paus zei nog dat de katholieke Kerk in Afrika niet enkel een grote verdienste heeft met betrekking tot het onderwijs en de gezondheidszorg, maar te midden van alle beproevingen steeds ook blijft doorverwijzen naar God.

Publicatiedatum: 20 november 2011
Laatst bewerkt: 13 december 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test