• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus huldigt Kardinaal Gantin

BRUSSEL (KerkNet/Zenit) – Paus Benedictus XVI is vanmorgen zijn Afrikabezoek begonnen met een ontmoeting met politici en vertegenwoordigers van de belangrijkste godsdiensten in het presidentieel paleis van Cotonou, de hoofdstad van Benin. Aansluitend ontmoette hij president Yayi Boni. Later op de dag reisde hij door naar Ouidah, waar hij op de middag het graf van kardinaal Bernardin Gantin bezocht en in het seminarie priesters, seminaristen en religieuzen ontmoette. Vanmiddag ondertekende hij de postsynodale exhortatie van de Afrikasynode in de kathedraal van Ouidah. Vanavond ontmoet hij zieke en achtergestelde kinderen in Cotonou.

Paus Benedictus XVI was sterk aangegrepen door het gebed en moment van stilte bij het graf van zijn overleden vriend kardinaal Bernandin Gantin (1922-2008) in de kapel van het priesterseminarie van Ouidah. De Paus had hem eerder tijdens de vlucht naar Benin al geprezen als "een goede vriend, een voorbeeldig kerkleider en een van de belangrijkste Afrikaanse bisschoppen." De Beninese kardinaal, voormalig deken van het college van kardinalen, overleed in 2008 in Parijs op 86-jarige leeftijd. Gantin werd in 1951 in Togo tot priester gewijd. Vijf jaar later werd hij door Paus Pius XII benoemd tot hulpbisschop van het Beninese aartsbisdom Cotonou. In 1960, op de voor die functie ongewoon jonge leeftijd van 37, werd hij aartsbisschop van Cotonou. In 1971 riep Paus Paulus VI hem naar de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren in Rome. Daarna bekleedde hij tal van functies in de Romeinse curie. Hij was onder meer president van de Pauselijke Raden ‘Cor Unum’ en ‘Justitia et Pax’ en tweemaal voorzitter van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. Van 1984 tot 1998 was hij voorzitter van de Congregatie voor de Bisschoppen. Gantin werd bij het consistorie van juni 1977 door Paus Paulus VI kardinaal gecreëerd.

Kardinaal Bernandin Gantin was een van de eerste Afrikaanse kardinalen die carrière maakte in de Vaticaanse curie. Mede dankzij hem is het vandaag vanzelfsprekend dat Afrikaanse kerkleiders belangrijke functies bekleden en een zwarte Paus zelfs niet langer ondenkbaar is. Vanuit Rome reizen dit weekend overgens verschillende Afrikaanse curieleden met de Paus naar Benin, onder wie kardinaal Francis Arinze, de voormalige prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten; aartsbisschop Robert Sarah, de voorzitter van de Pauselijke Raad 'Cor Unum' en aartsbisschop Peter Turkson, de voorzitter van de Pauselijke Raad 'Justitia et Pax'; evenals verschillende Afrikaanse secretarissen van Pauselijke raden en congregaties.

Publicatiedatum: 19 november 2011
Laatst bewerkt: 8 februari 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test