• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Korte samenvatting "Africae Munus"

BRUSSEL (KerkNet) – Paus Benedictus XVI roept de internationale gemeenschap in zijn vandaag ondertekende postsynodale apostolische exhortatie ‘Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Africae munus
Opdracht voor Afrika - Naar aanleiding van de Tweede Bisschoppensynode over Afrika (2009) (19 november 2011)
’ (‘Het engagement van Afrika’) op tot een globalisering van de solidariteit ter bevordering van de eenheid van de menselijke familie en het algemeen belang. Hij wijst die gemeenschap op haar plicht om te waken over de rechtvaardigheid en vrede. De Afrikaanse katholieke Kerk wordt opgeroepen tot inzet voor authentieke verzoening, rechtvaardigheid en duurzame vrede. Zij moet zich inzetten voor een “inculturatie van het evangelie en een evangelisatie van de cultuur”. Honger, armoede, pandemieën en onderontwikkeling vormen even zovele uitdagingen voor de katholieke Kerk, maar net zo goed voor alle mensen van goede wil wereldwijd.”

Integrale ontwikkeling

Een postsynodale exhortatie - van het Latijnse exhortatio (letterlijk: aansporing, opwekking) - is een brief van de paus aan de hele kerkgemeenschap waarin hij de resultaten van een bijzondere bisschoppensynode toelicht. ‘Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Africae munus
Opdracht voor Afrika - Naar aanleiding van de Tweede Bisschoppensynode over Afrika (2009) (19 november 2011)
’ vat de besluiten samen van de 2de Afrika-synode, van 4 tot 25 oktober 2009, maar tegelijk legt de paus enkele duidelijk eigen accenten. Hij is enthousiast over de buitengewone levendigheid van de Afrikaanse Kerk en het bewustzijn van christenen dat zij tot dezelfde familie van God behoren. Hij roept de Afrikaanse christenen op zich te engageren in het politieke en sociale leven en om zich samen met alle mensen van goede wil in te zetten voor het algemene welzijn en een rechtvaardiger sociale orde. Afrika heeft volgens de paus meer dan ooit nood aan ‘goed bestuur’. Dat impliceert niet alleen strijd tegen de welig tierende corruptie, maar ook transparantie. Het vereist een echte ommekeer en dus een bekering. Daarbij worden verantwoordelijken opgeroepen om niet toe te geven aan eigenbelang of de belangen van de groep waartoe zij behoren. “De ontginning van de bodemrijkdommen moet de integrale ontwikkeling van heel Afrika, een continent van belofte goede komen.”

Zout der aarde

De paus onderstreept in ‘Africae munus’ de belangrijke bijdrage van de katholieke Kerk tot voor iedereen toegankelijk onderwijs en de gezondheidszorg in het Afrikaanse continent. De kerk en haar christenen moeten er het Bijbelse zout der aarde en licht van de wereld zijn. Met name onderstreept de paus het belang van de strijd tegen het analfabetisme en pandemieën zoals tbc, aids of malaria. De geboekte vooruitgang in de oecumenische dialoog in Afrika stemt hem gelukkig en hij onderstreept het belang van de interreligieuze dialoog met de islam en de traditionele Afrikaanse godsdiensten. Tegelijk vestigt hij de aandacht op de problemen met de religieuze sekten, maar net zo goed met de zogeheten autochtone christelijke Kerken die er in opmars zijn.

Toekomst

Paus Benedictus XVI stelt zijn hoop op de gezinnen, die de heiligheid van het leven bewaren en de vrede en verzoening aanleren, en op de Afrikaanse jeugd, de meerderheid van het continent. Tegen die laatsten zegt hij: “Wees waakzaam. Zij die u voorstellen doen, willen vaak uw toekomst vernielen! Laat u ondanks alle moeilijkheden niet ontgoochelen of u afbrengen van uw idealen. Blijf streven om uw verlangen naar broederschap, rechtvaardigheid en vrede waar te maken.”
De paus vraagt aandacht voor het milieu en de vluchtelingenstroom in en vanuit Afrika, waarbij het verlangen naar een beter leven te vaak met repressie wordt beantwoord. “Velen zien vluchtelingen slechts als een last en beschouwen hen ondanks hun kwetsbaarheid slechts als een gevaar en een bedreiging voor hun veiligheid. De Kerk mag niet vergeten dat Afrika het toevluchtsoord was van de Heilige Familie, toen zij aan de politieke macht van de bloeddorstige Herodes probeerde ontkomen.”

Volledige tekst:

Publicatiedatum: 19 november 2011
Laatst bewerkt: 20 november 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test