• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Johannes Paulus II zalig verklaard

Rome - Tijdens een Mis op het Sint-Pietersplein heeft paus Benedictus XVI vanochtend zijn voorganger Johannes Paulus II zalig verklaard. In zijn verschillende keren door applaus onderbroken Paus Benedictus XVI - Homilie
Zaligverklaring Paus Johannes Paulus II
(1 mei 2011)
liet Benedictus zijn blijdschap zien, net als het persoonlijke belang dat hij hechtte aan een snelle zaligverklaring. Naar schatting meer dan een miljoen gelovigen woonden de plechtigheid bij.

Al ten tijde van Johannes Paulus' overlijden "bemerkten wij de geur van zijn heiligheid, en op allerlei manieren liet Gods volk haar verering voor hem zien. Daarom wilde ik, met alle respect voor de kerkrechtelijke normen, dat zijn zaligverklaringsproces met redelijke snelheid vooruit ging. En nu is de dag waarnaar verlangd werd, aangebroken; zij kwam snel omdat dit is wat de Heer behaagt: Johannes Paulus II is zalig!", aldus Benedictus.

"Johannes Paulus II is zalig vanwege zijn geloof, een sterk, royaal en apostolisch geloof. (...) De eeuwige zaligheid van van Johannes Paulus II, die de Kerk vandaag met vreugde verkondigt, wordt geheel omvat door deze woorden van Christus: 'Zalig zijt gij, Simon' en 'Zalig zij die niet hebben gezien, en toch hebben geloofd!' Het is de zaligheid van geloof, die Johannes Paulus II ook ontving als een geschenk van God de Vader voor het opbouwen van Christus' Kerk."

1 mei is niet alleen de door de Poolse paus ingestelde zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, maar ook het begin van de Mariamaand. "Maria is het model van de zaligheid van geloof, en iedereen verheugt zich dat de zaligverklaring van Johannes Paulus II plaatsvindt op de eerste dag van de Mariamaand, onder de moederlijke blik van degene die door haar geloof het geloof van de apostelen stutte en voortdurend het geloof van hun opvolgers stut, vooral van diegenen die worden geroepen de stoel van Petrus te bezetten."

Paus Wojtyla nam als bisschop deel aan het Tweede Vaticaans Concilie. Volgens zijn opvolger was hij zich er volledig van bewust dat het Concilie Maria voorhoudt als "beeld en model van heiligheid voor iedere christen en voor de hele Kerk. Dit was de theologische visie die de zalige Johannes Paulus II als jonge man ontdekte en vervolgens doorheen zijn leven handhaafde en verdiepte".

Benedictus sloot af met een persoonlijke noot, waarin hij God dankte "voor het geschenk vele jaren met de zalige paus Johannes Paulus II gewerkt te hebben". Ik was, zei de paus, "23 jaar aan zijn zijde en ben hem des te meer gaan bewonderen".

Dankzij zijn nederigheid kon de Poolse paus de Kerk blijven leiden "en de wereld een boodschap geven die des te welsprekender werd naarmate zijn fysieke kracht afnam. Zo leefde hij op een buitengewone manier de roeping van iedere priester en bisschop compleet één te worden met Christus (...). Zalig zijt gij, geliefde paus Johannes Paulus II, omdat gij geloofde!"

Publicatiedatum: 1 mei 2011
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test