• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Pelgrims van de waarheid, pelgrims van vrede

Dag van overweging, dialoog en gebed voor vrede en gerechtigheid in de wereld.

Op 1 januari 2011, na het Angelus, kondigde Paus Benedictus XVI aan dat hij het 5e jubileum wilde herdenken van de historische bijeenkomst die op 27 oktober 1986 plaats vond in Assisi, naar de wens van de Eerbiedwaardige Dienaar Gods Johannes Paulus II. Op de dag van het jubileum, 27 oktober van dit jaar, wil de Heilige Vader een dag van overweging, dialoog en gebed houden voor vrede en gerechtigheid in de wereld, door een pelgimstocht te maken naar de thuisplaats van Sint Franciscus en medechristenen van verschillende stromingen, vertegenwoordigers van de religieuze tradities van de wereld en, op zekere wijze, alle mannen en vrouwen van goede wil, uit te nodigen hem wederom te vergezellen op deze reis.

De dag zal als thema hebben: “Pelgrims van de waarheid, pelgrims van vrede”. Elk menselijk wezen is uiteindelijk een pelgrim op zoek naar waarheid en goedheid. Ook gelovigen zijn steeds op weg naar God: vandaar de mogelijk, zelfs de noodzaak, om met iedereen, gelovigen zowel als ongelovigen, een dialoog aan te gaan, zonder de eigen identiteit op te offeren of toe te geven aan vormen van syncretisme. Voor zover de pelgrimstocht van de waarheid waarachtig wordt beleefd, sluit het niemand uit en verplicht het iedereen een bouwer te zijn aan broederschap en vrede. Dit zijn de elementen die de Heilige Vader in de kern van de overweging wil plaatsen.

Om die reden zullen er, naast vertegenwoordigers van de christelijke gemeenschappen en de belangrijkste religieuze tradities, ook bepaalde personen uit de wereld van de cultuur en de wetenschap worden uitgenodigd om deel te nemen aan de reis – mensen die, hoewel niet uitgeproken religieus, zichzelf wel beschouwen als zoekers naar de waarheid en zich bewust zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid voor gerechtigheid en vrede in onze wereld.

Het beeld van de pelgrimstocht vat daarom de betekenis van deze gebeurtenis samen. Er zal een kans zijn om terug te kijken op de weg die al is afgelegd van de eerste bijeenkomst in Assisi tot de tweede in 2002, en ook om vooruit te kijken naar de toekomst, met als doel om verder te gaan, samen met alle mannen en vrouwen van goede wil, op de weg van dialoog en broederschap in een snel veranderende wereld. Sint Franciscus, arm en nederig, zal wederom iedereen verwelkomen in zijn thuisplaats, dat een symbool is geworden van broederschap en vrede.

De delegaties zullen per trein uit Rome vertrekken op de morgen van 27 oktober, samen met de Heilige Vader. Aangekomen in Assisi zullen zij naar de basiliek van S. Maria degli Angeli gaan, waar teruggekeken zal worden op de vorige bijeenkomsten en het thema van de dag in meer detail zal worden bekeken. De leiders van sommige delegaties zullen speeches houden en de Heilige Vader zal eveneens een toespraak verzorgen.

Dan volgt er een eenvoudige lunch, gedeeld onder de afgevaardigden; een maaltijd onder de vlag van matigheid, bedoeld om broederlijke vriendschap uit te drukken, en tegelijkertijd solidariteit met het lijden van zo vele mannen en vrouwen die geen vrede kennen. Dan volgt er een periode van stilte voor persoonlijke bezinning en gebed. In de middag zullen alle aanwezigen in Assisi naar de basiliek van St. Franciscus gaan. Het zal een pelgrimstocht zijn waarin de afgevaardigden het laatste deel zullen meelopen; het is bedoeld als een symbool van de reis van iedere mens die volhardend de waarheid zoekt en actief werkt aan gerechtigheid en vrede. Het zal in stilte plaatsvinden om ruimte te bieden aan persoonlijke bezinning en gebed. In de schaduw van St. Franciscus’ basiliek, waar de vorige bijeenkomsten ook eindigden, zal de laatste fase van de dag een plechtige vernieuwing van de gezamenlijke toewijding aan de vrede bevatten.

Als voorbereiding op deze dag zal Paus Benedictus XVI op de voorgaande avond een gebedswake leiden met de gelovigen van het Bisdom Rome. Specifieke kerken en gemeenschappen over de hele wereld zijn uitgenodigd om vergelijkbare gebedstijden te organiseren.

In de komende weken zullen de Kardinaal-Presidenten van de Pauselijke Raden ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen, van de Interreligieuze Dialoog en de Pauselijke Raad voor de Cultuur namens de Heilige Vader alle uitgenodigden aanschrijven. De Paus vraagt de katholieke gelovigen om zich bij hem te voegen in gebed voor de viering van deze belangrijke gebeeurtenis en hij is allen die aanwzigen kunnen zijn in het huis van Sint Franciscus om de geestelijke pelgrimstocht te delen dankbaar.

Zie ook: Interreligieuze gebedsdag voor de Wereldvrede - Assisi

Publicatiedatum: 2 april 2011
Laatst bewerkt: 11 juli 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test