• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Lineamenta voor 13e Bisschoppensynode gepresenteerd

VATICAANSTAD (KerkNet/VIS) - Vanmiddag heeft aartsbisschop Nikola Eterovic, de secretaris-generaal van de bisschoppensynode, in Rome de ‘Lineamenta’ van de 13de gewone algemene vergadering van de synode over de nieuwe evangelisatie, in oktober 2012, voorgesteld. De volledige titel luidt: ‘De nieuwe evangelisatie voor de overdracht van het christelijke geloof’.

Naast een voorwoord, een inleiding, drie hoofdstukken en een conclusie bevat de tekst ook de traditionele vragenlijst. De bisschoppen moeten hun antwoorden op de welgeteld 71 vragen vóór 1 november 2011 aan het synodesecretariaat bezorgen. De synthese ervan zal da de basis vormen voor het ‘Instrumentum Laboris’, het basiswerkdocument van de synode.

Het voorwoord maakt een onderscheid tussen de evangelisatie ‘Ad gentes’, bestemd voor wie Christus (nog) niet kent, en de nieuwe evangelisatie, voor de gedoopten die nog onvoldoende geëvangeliseerd of van de Kerk verwijderd zijn. De inleiding plaats het evangelisatieproject tegen de achtergrond van de herlancering van het oecumenische evangelisatieproces dat Vaticanum II op gang kwam.

In het 1ste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe dit idee ontstaan is en vorm kreeg tijdens het pontificaat van Joannes Paulus II en Benedictus XVI. Het bevat zes uitdagingen voor de Kerk en het christelijk geloof vandaag: secularisatie, migratie, media, economie, wetenschappelijk en technologisch onderzoek, en politiek.

Het 2de hoofdstuk gaat over het doel van de (nieuwe) evangelisatie: verkondging van de Blijde Boodschap, niet zomaar als een doctrine, maar als een persoon: Jezus Christus, Gods woord dat voor eens en altijd mens is geworden.

In het 3de en laatste hoofdstuk komen dan de instrumenten aan bod waarover de Kerk beschikt om mensen tot geloof te brengen. Dat zijn allereerst de initiatiesacramenten Doopsel, Vormsel en Eucharistie.

Aan het slot van zijn presentatie herinnerde mgr. Fortunato Frezza, vicesecretaris-generaal van de synode, eraan dat de synode, dat letterlijk ‘gemeenschappelijke weg’ betekent, een grote verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de ‘tekenen des tijds’. Die moeten behandeld worden “met het onderscheidingsvermogen en de dynamiek die eigen zijn aan de Kerk, haar geloof en haar pastorale liefde”.

Publicatiedatum: 4 maart 2011
Laatst bewerkt: 8 maart 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test