• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerste priesters en ordinarius voor nieuw Ordinariaat van O.L.V. van Walsingham

BRUSSEL/ROME (KerkNet) – Vandaag werden de gewezen anglicaanse bisschoppen John Broadhurst, Andrew Burnham en Keith Newton door aartsbisschop Vincent Nichols in de kathedraal van Westminster (Londen) tot katholiek priester gewijd. Zij zijn de eerste drie geestelijken van het nieuwe ordinariaat van Onze-Lieve-Vrouw van Walsingham dat vandaag door de Congregatie voor de Geloofsleer, na overleg met de rooms-katholieke bisschoppen van Engeland en Wales, werd opgericht. Walsingham is een bekend bedevaartsoord, in het zuiden van Engeland. Keith Newton werd meteen ook aangesteld als ordinarius, een functie die te vergelijken is met die van bisschop. De Britse kerkleraar John Henry Newman is patroon van het ordinariaat.

Het succes van de Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie
Anglicanorum Coetibus
Het voorzien in persoonlijke ordinariaten voor Anglicanen die in de volledige gemeenschap toetreden tot de Katholieke Kerk
(4 november 2009)
van de paus valt nog af te wachten. In de eerste fase zouden er in Groot-Brittannië alleen al 50 anglicaanse priesters en 600 gelovigen overstappen naar de katholieke Kerk. In Oceanië waagt een groep van een duizendtal gelovigen de overstap. Andere anglicanen die ongelukkig zijn over de wijding van vrouwelijke bisschoppen en homoseksuelen en al te liberale tendensen in hun kerk wachten nog totdat duidelijk is wat de concrete gevolgen zijn van het Congregatie voor de Geloofsleer
Aanvullende normen bij de Apostolische Constitutie Anglicanorum Coetibus
(4 november 2009)
van de Congregatie voor de Geloofsleer.

‘Ongezien’

Marcus Stock, de secretaris van de Britse katholieke bisschoppen, spreekt over een historische gebeurtenis. Volgens hem is het ongezien dat een hele groep gelovigen met hun voorgangers in groep overstappen naar de katholieke Kerk. Volgens hem leerde het Vaticaan van zijn fouten uit het verleden. Ook bij de wijding van de eerste vrouwelijke anglicaanse priesters stapten ontevreden anglicanen over naar de katholieke Kerk, maar zij werden gescheiden van hun priesters. Dankzij de nieuwe, speciale regeling van de paus kunnen voormalige anglicaanse geestelijken al tijdens de eerste fase, nog voor de voltooiing van hun opleiding binnen de katholieke Kerk, tot katholiek priester gewijd worden. De gebouwen van ontevreden gemeenschappen die in groep overstappen blijven volgens Stock eigendom van de anglicaanse Kerk. De nieuwe katholieken kunnen kerken gebruiken van katholieke parochies en zij krijgen de voorkeur indien bepaalde kerken leeg komen te staan. “Ongetwijfeld nemen zij enkele kerken in gebruik die leegstaan.”

Eigen missaal en tradities

Secretaris Marcus Stock zei deze week aan ‘The Catholic Herald’ dat hij ervan uitgaat dat er weldra een eigen missaal wordt opgesteld voor de nieuwe groep ‘anglokatholieken’. Hij beklemtoont nadrukkelijk het onderscheid met de Oosterse Kerken, die verenigd zijn met Rome. “Anglicanen die overstappen zijn 100% rooms-katholiek. Zij krijgen ook een hoofdkerk, die een gelijkaardige functie krijgt als een kathedraal voor een bisdom. De bisschoppen van Engeland en Wales zijn al enige tijd op zoek naar een kerk die voldoende groot is, die voldoende plaats biedt en die centraal gelegen is om als hoofdkerk voor het ordinariaat dienst te doen. Dat ordinariaat kan nog best vergeleken worden met een legerbisdom dat geen territoriale grenzen heeft.”

De grootste uitdaging wordt de uitbouw en financiering van eigen structuren, inclusief een seminarie voor de opleiding van eigen geestelijken. Marcus Stock is ervan overtuigd dat de komst van anglokatholieken de katholieke Kerk zal verrijken. Nieuwe gelovigen kunnen overigens in andere parochies gewoon de zondagsdiensten bijwonen, maar eens ingeschreven in het register van het ordinariaat blijven ze kerkjuridisch tot die structuur behoren. Dat heeft in het bijzonder ook gevolgen voor uitvaarten en huwelijken, waarvoor de anglicaanse traditie eigen riten kent.

Stock benadrukt het belang van de priesterwijding van John Broadhurst, Andrew Burnham en Keith Newton en van de andere voormalige anglicaanse geestelijken die weldra volgen. “Dat gebeurt op speciaal verzoek van de paus. Daardoor kunnen zij een belangrijke rol spelen in de eerste fase van de uitbouw van het ordinariaat.”

Publicatiedatum: 15 januari 2011
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test