• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bisschoppen van Engeland en Wales kondigen oprichting van Ordinariaat aan

BRUSSEL (KerkNet) – De bisschoppen van Engeland en Wales kondigden vandaag officieel de oprichting aan van een ordinariaat voor anglicaanse groepen en gelovigen die overstappen naar de katholieke Kerk, met het behoud van de eigen tradities. Het decreet daarover wordt op 15 januari, of mogelijk nog daarvoor gepubliceerd. Volgens Marcus Stock, secretaris van de Britse bisschoppen, is de oprichting van het ordinariaat het eerste concrete resultaat van de apostolische constitutie ‘Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie
Anglicanorum Coetibus
Het voorzien in persoonlijke ordinariaten voor Anglicanen die in de volledige gemeenschap toetreden tot de Katholieke Kerk
(4 november 2009)
’, die op 4 november 2009 door paus Benedictus XVI werd gepubliceerd. Stock herinnert er ook aan dat die constitutie gepubliceerd werd nadat groepen anglicanen ‘herhaaldelijk en nadrukkelijk’ op een regeling aandrongen om volwaardig lid te worden van de katholieke Kerk. De secretaris van de bisschoppen beklemtoont dat anglicaanse gelovigen die overstappen niet langer anglicaan zijn, al behouden zij wel hun eigen tradities.

Ordinariaat

In hun vandaag gepubliceerde verklaring schrijven de bisschoppen van Engeland en Wales dat de jurisdictie van het ordinariaat identiek is aan die van een bisdom, met uitzondering van het feit dat het ordinariaat door een ordinarius wordt geleid en het lidmaatschap niet op territoriale, maar persoonlijke basis plaatsheeft. Concreet betekent dit dat de ordinarius en niet de plaatselijke bisschop zeggenschap heeft. Ook de parochies zijn niet op territoriale basis aangesloten. Gelovigen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register van het ordinariaat. De ordinarius moet een priester of bisschop zijn en hij zal rechtstreeks door de paus worden aangesteld. Een voormalige anglicaanse bisschop of priester die gehuwd is en daarna tot katholiek priester is gewijd, kan de wijding tot katholieke bisschop niet ontvangen zolang zijn echtgenote nog leeft.

Eigen structuur

De priesters worden door de ordinarius en niet door de plaatselijke bisschop betaald. Dat impliceert dat de ordinariaten een structuur moeten opzetten om te voorzien in de financiële en pastorale noden, mede op basis van de collectes in hun parochies. De formele oprichting van het ordinariaat zal plaatsvinden op het ogenblik dat het decreet van de Congregatie voor de Geloofsleer gepubliceerd wordt.

Publicatiedatum: 11 januari 2011
Laatst bewerkt: 12 januari 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test