• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Thema 40e Wereldvredesdag: De menselijke persoon: hart van de vrede

De volgende Wereldvredesdag staat in het teken van het thema: ‘De menselijke persoon, hart van de Vrede’. Dat is vandaag door L’Osservatore Romano bekend gemaakt. De Wereldvrededag wordt traditioneel op 1 januari gehouden. Het is de tweede Wereldvredesdag onder paus Benedictus XVI, maar het is de eerste keer dat hij daarvoor zelf het thema gekozen heeft. Met zijn keuze wil de paus aangeven dat het respect voor de menselijke waardigheid een essentiële voorwaarde is voor de vrede van de mensheid. Die waardigheid ontlenen we aan het feit dat we allen naar het beeld van God geschapen zijn. Het thema grijpt ook terug naar de pauselijke encycliek, Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
, waarin de paus toen schreef dat de liefde voor de naaste een manier is om God te ontmoeten.

Volgens L’Osservatore is het thema ingegeven door het feit dat de waarde van de mens door de vooruitgang van de wetenschap en de techniek steeds meer in gevaar is. Ook de groeiende aanvaarding van ‘ongeordende’ levenswijzen, die strijdig zijn met de menselijke waardigheid, verzwakken het hart en de geest van de mens. Toch heeft elke mens een verlangen naar een geordend en vreedzaam samenleven. Tegen die achtergrond heeft de katholieke Kerk de zending het Evangelie van het leven, de centrale plaats van de mens in het universum en de liefde van God voor de mensheid te verkondigen.

De Wereldvrededag werd in 1968 voor het eerst georganiseerd als Gebedsdag voor de Vrede. Traditioneel publiceert de paus op die dag een vredesboodschap, die wereldwijd telkens veel aandacht krijgt.

Bron: Kerknet.be

Noot van de redactie van deze site:
Meestal op 8 december voorafgaand aan 1 januari wordt de tekst vrijgegeven. De vertaling van Paus Benedictus XVI - Boodschap
De menselijke persoon - hart van de vrede
Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007
(8 december 2006)
is op deze site te vinden. Zie ook het dossier Boodschappen voor Wereld Vrede Dag.

Publicatiedatum: 13 juli 2006
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test