• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Epifanie - "God een plaats te geven betekent geen beperking van de mens."

Het Woord van God is de werkelijke ster, die de goddelijke waarheid met zich draagt.

"Wij moeten uit onze geest en uit ons hart het beeld van de rivaliteit weghalen, het beeld dat God ruimte geven een grens voor ons betekent. Wij moeten de zekerheid ons eigen maken dat God de almachtige liefde is, die niets wegneemt, niet dreigt; integendeel, dat Hij de enige is, die ons de mogelijkheid geeft het leven in zijn volheid en de ervaring van ware vreugde geven kan."

Met deze woorden richtte Paus Benedictus XVI in zijn Paus Benedictus XVI - Homilie
Het universum draagt de handtekening van God
Op het Hoogfeest van de Openbaring van God (Driekoningen - Epifanie) (6 januari 2011)
zich tot het in de Sint Pietersbasiliek verzamelde gelovigen. De Paus ging de weg van de stervolgers op hun zoektocht naar de Messias. Zoals de stervolgers geloofden, is in de schepping de "handtekening van God", te vinden, een "handtekening" die de mens moet proberen de ontcijferen en de herkennen. Bij de stervolgers heeft het zich gehandeld om diegenen die de hemel hebben onderzocht, dit echter niet om in de sterren de toekomst te lezen. Veelmeer handelde het zich om mannen die op zoek waren naar het ware licht "dat in staat is de weg te wijzen, die men door het leven moet gaan".

Op hun pad naar de Messias ontmoetten de Wijzen eerst Herodes, die een man van macht was, die niets anders meende dan dat er een rivaal was, die men moest bestrijden. Koning Herodes beschouwde God als een buitengewoon gevaarlijke concurrent, die de mens van zijn levensruimte, autonomie, macht probeerde te beroven en die de mens trachtte te beletten zijn zin te doen. Misschien beschouwen ook wij God te vaak als een rivaal en blijven wij blind voor de vele tekenen en doof voor zijn woorden, door de Schrift als voorwerp van studie en discussie te beschouwen en niet als een waarheid over de mens en zijn bestemming. Vandaag is het Woord van God de echte ster, die ons te midden van de onzekerheid van het menselijke leven het licht van de goddelijke waarheid aanbiedt.

"Herodes is een figuur die ons niet sympathiek overkomt en die we instinctief, op basis van zijn brutaliteit als negatief herkennen. Maar wij moeten ons de vraag stellen: Is er wellicht ook niet iets van Herodes in ons zelf? Zien wij zo af en toe God ook als een rivaal van ons?" Wanner de mens zo denkt stopt hij, zich onbevredigd en ontevreden te voelen, omdat hij zich niet door Datgene wil laten leiden die de grond voor allen is.

De Stervolgers ontmoetten vervolgens geleerden en theologen, die alles over de Heilige Schrift zouden weten. Maar al de H. Augustinus heeft gezegd dat eenieder, die graag een leider voor een ander wil zijn, de weg wil wijzen, vaak echter zelf die weg niet gaan. Voor deze geleerden geldt: "dat de Heilige Schrift een soort atlas wordt, die men nieuwsgierig leest, een verzameling van woorden en begrippen, die men wil onderzoeken en waarvan men geleerd heeft die in discussie te brengen". Maar opnieuw moet de vraag gesteld worden: "Is er ook niet voor ons de bekoring aanwezig om de Heilige Schrift meer tot studieobject te maken en het voor discussiepunt onder de specialisten te houden, dan het als een Boek te zien, die de weg wijst om tot het leven te komen?"

De ster, die de Wijzen zijn gevolgd, is vele eeuwen lang onderwerp geweest van discussie onder de astronomen. De stervolgers zijn echter op zoek gegaan naar het spoor naar God toe. Als wijze mannen wisten zij dat het niet mogelijk is God door een soort van telescoop te ontmoeten, maar "met de diepe ogen van het verstand op zoek te gaan naar de laatste zin van de werkelijkheid en en met die van het geloof te laten leiden door het verlangen naar God".

De mens is daartoe uitgenodigd in deze gebeurtenis iets diepers te zien: "de wijsheid van de Schepper, de onmetelijke fantasie van God, Zijn oneindige liefde tot ons".

"Wij moeten de geest niet laten inperken door theorieën, die steeds maar tot een bepaald punt kunnen komen en die daarmee niet met het geloof in tegenspraak zijn, maar die niet in staat zijn de uiteindelijk betekenis van de werkelijkheden weer te geven. In de schoonheid van de wereld, in haar geheimen, in haar grootheid en rationaliteit is het onmogelijk, de eeuwige rationaliteit te zien".

Een laatste belangrijk element van het gebeuren met de stervolgers besprak de Paus aan het einde van zijn homilie. De stem van de schepping maakt het mogelijk een groot gedeelte van de weg naar God af te leggen, maar het geeft niet het uiteindelijke licht. Uiteindelijk is het voor de Wijzen van belang geweest het Woord van God te horen, de "ware Ster", die de uiteindelijke glans van de goddelijke waarheid bekend maakt.

Publicatiedatum: 6 januari 2011
Laatst bewerkt: 6 januari 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test