• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CELAM V zet tweesporenbeleid uit

Missionaire verkondiging en de sociale actie moeten tegengewicht bieden voor corruptie en geweld

BRUSSEL (Kerknet) - De rooms-katholieke Kerk moet zich harder inspannen om armen en mensen die zich van de katholieke Kerk verwijderd hebben te bereiken. Dat zeggen de Latijns-Amerikaanse bisschoppen op het einde van hun bijna een maand durende bijeenkomst in het Braziliaanse bedevaartsoord Aparecida. "We moeten uit onze kerken komen en op de mensen toestappen en niet blijven wachten tot zij naar ons komen", stelt de Braziliaanse kardinaal en prefect van de Congregatie voor de Clerus Claudio Hummes.

Twee kampen
Zopas werd de slotverklaring van de CELAM V-conferentie bekendgemaakt. Met bijzonder veel aandacht werd daarbij uitgekeken naar de passage over de oecumene. De voorbije weken werd, tegen de achtergrond van de opmars van de evangelische sekten, duidelijk dat er twee kampen waren bij de deelnemers van het overleg. Daaronder een groep met felle kritiek op de Pinksterkerken en andere evangelische bewegingen en de door hen gehanteerde methoden, maar evenzeer een groep die pleit voor oecumenische samenwerking.

Weg van waarheid en leven
De slotverklaring onderstreept dat Christus 'de Waarheid en het Leven' is en dat alle christenen uitgenodigd worden om Hem te ontmoeten en zijn leerlingen te worden. Daarbij wordt ook het uitzonderlijke belang van de catechese en vorming onderstreept. De profetische taak van de Kerk bestaat erin die weg van waarheid en leven te bewandelen. Dat laatste impliceert ook een verwijzing naar wetsvoorstellen in sommige Latijns-Amerikaanse landen die het leven bedreigen. De deelnemers aan CELAM V zijn van oordeel dat de missionaire verkondiging en de sociale actie de beste manier zijn om tegengewicht te bieden voor de sekten en de groeiende corruptie en het geweld in het continent. Priesters worden in het slotdocument, dat binnen twee weken aan de paus ter goedkeuring wordt voorgelegd, opgeroepen opnieuw een prioriteit te maken van de verkondiging.

Publicatiedatum: 31 mei 2007
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test