• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Exhortatie naar aanleiding van de Synode over het Woord van God

Nog geen twee geleden werd de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten afgesloten en heeft de Paus daarbij de volgende over Nieuwe evangelisatie voor het overdragen van het christelijk geloof al aangekondigd. Donderdag 11 november wordt het resultaat van één van de vorige synodes, in de vorm van een Postsynodale Apostolische Exhortatie van de Paus, gepubliceerd.

Twee jaar na de sluiting van de 12e Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk wordt op donderdag 11 november de postsynodale apostolische aansporing van paus Benedictus XVI gepubliceerd. Dit is, na het document "Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Sacramentum Caritatis
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
(22 februari 2007)
", waarvan de resultaten samengevat zijn van de bisschoppensynode over de Eucharistie de tweede exhortatie van dit type gedurende het pontificaat van Benedictus XVI.

Het document is getiteld "Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
" en wordt tijdens een persconferentie door de prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen en voormalig Relator generaal van de bisschoppensynode, kardinaal Marc Ouellet, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, aartsbisschop Gianfranco Ravasi, de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode,
Aartsbisschop Nikola Eterovic, en door de staatssecretaris van de Synode van Bisschoppen, bisschop Fortunato Frezza gepresenteerd. Postsynodale Apostolische Exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
van Paus Benedictus XVI is het document, waarin hij een samenvatting geeft van de Synode, de voorstellen van de Bisschoppen aan hem gedaan verwerkt en op basis hiervan de lezing en het gebruik van de Heilige Schrift zal aanbevelen.

Oktober 2008 werd de 12e Gewone Bisschoppensynode gehouden over "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk". In deze Synode zijn Bisschoppen uit de gehele wereld onder meer nagegaan welke rol de moderne communicatiemiddelen kunnen vervullen bij de verspreiding van het Woord van God. Ook werd het belang van de Bijbel als openbaring van het Woord van God onderstreept, maar ook erkend dat het in de wereld van vandaag niet eenvoudig is het Woord goed te begrijpen. Ook heeft het een impuls willen geven aan de liefde voor de Schrift bij katholieke gelovigen wereldwijd.

Publicatiedatum: 5 november 2010
Laatst bewerkt: 6 november 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test