• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Benedictus XVI: "Heb geen angst niet geliefd te zijn wanneer u het leven verdedigt"

Tot de Bisschoppen van de Braziliaanse regio Noord V bij gelegenheid van hun bezoek "ad limina".

Benedictus XVI betreurt een sociaal en politiek systeem dat het leven en de waardigheid van de mens niet verdedigt en gefundeerd is op een “verkeerd en denkbeeldig” recht. Christenen hebben het recht gebruik te maken van hun stem om het algemeen welzijn te verdedigen.

“Wanneer politieke projecten openlijk of versluierd stellen dat abortus of euthanasie straffeloos zijn, wordt het democratisch ideaal – dat die naam waardig is wanneer het de bescherming en de waardigheid van elke mens erkent – in zijn grondslag ontkracht. Daarom, dierbare broeders in het bisschopsambt, wanneer wij het leven verdedigen moeten wij vijandigheid of ongeliefdheid niet vrezen wanneer wij elk compromis en iedere dubbelzinnigheid weigeren die ons met de mentaliteit van deze wereld zou gelijkvormig maken.”

Zeker, het geloof van de Brazilianen is een “hoopvol teken”: de echte “ziel” van Brazilië komt tot uiting in het Christusbeeld met wijd gespreide armen, aan de baai van Rio de Janeiro. Doch de Paus onderscheidt tevens de “schaduwen” die geworpen worden door “krachten” die “moreel onaanvaardbare” waarden verspreiden, die “de sacrale natuur van de mens” kwetsen. En wanneer aan die rechten geraakt wordt, of wanneer “het heil van de zielen” het vereist, hebben de herders “de ernstige plicht” over politieke kwesties “een moreel oordeel uit te spreken”. Een humaan, politiek, economisch en sociaal recht dat geen “energieke verdediging van het recht op leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood” zou inhouden, is “denkbeeldig en verkeerd”. Het gaat om “de verdediging van de meest zwakken en weerlozen” en “wie is weerlozer dan een ongeboren kind of een zieke in een vegetatieve of terminale fase?”.

Het is ook de reden waarom God “Zijn plaats moet hebben in de publieke sfeer, in het bijzonder op cultureel, sociaal, economisch en vooral op politiek domein”.

Om dezelfde redenen, moedigt de Paus de opleiding aan van leken die in de samenleving “ verenigd en coherent” kunnen getuigen van hun christelijk engagement.

En wanneer de noodzaak zich doet gevoelen, zouden de herders alle burgers moeten herinneren aan hun “recht” en zelfs hun “plicht om vrij gebruik te maken van hun stem om het algemeen welzijn te bevorderen”.

De Paus heeft de bisschoppen ook aanbevolen de godsdienstige opleiding te bevorderen, ook in staatsinstellingen.

Hij verdedigde ook de aanwezigheid van godsdienstige symbolen in het openbare leven, omdat zij zowel een “herinnering zijn aan de transcendentie van de mens en een waarborg voor respect ervoor”. Deze tekens zijn in Brazilië dus “van bijzonder belang” omdat “het katholiek geloof integraal deel uitmaakt van zijn geschiedenis”.

Vert.: Sorores Christi
Bron: Zenit.org (28-10-2010)

Publicatiedatum: 29 oktober 2010
Laatst bewerkt: 29 oktober 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test