• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Boodschap voor Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen

Korte samenvatting van de Paus Benedictus XVI - Boodschap
Eén enige menselijke familie
Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen 2011
(27 september 2010)
voor de 97e Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen van Paus Benedictus XVI: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Eén enige menselijke familie
Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen 2011
(27 september 2010)
(27-09-2010), gepubliceerd 26 oktober 2010.

Dramatische en onwaardige toestanden

Benedictus XVI erkent de lichtpunten en schaduwzijden van migratie: “De wereld van de migranten is omvangrijk en verscheiden. Die kent buitengewone en veelbelovende ervaringen, maar helaas, ook heel wat andere, dramatisch en onwaardig voor de mens en voor samenlevingen die zich burgerlijk noemen”.

Hij wijst op de uitdaging voor de Kerk: “Voor de Kerk is deze realiteit een welsprekend teken van onze tijd dat de roeping van de mensheid om één enkele familie te vormen, nog meer beklemtoont evenals de moeilijkheden die verdelen en verscheuren in plaats van bijeen te brengen. Laten we niet wanhopen en bidden we samen tot God, Vader van allen, dat Hij ons – en ieder in het bijzonder - zou helpen om mannen en vrouwen te zijn die bekwaam zijn tot broederlijke relaties; en dat op sociaal, politiek en institutioneel vlak wederzijds begrip en waardering tussen de volken en culturen zouden groeien”.

Voor Benedictus XVI is deze Werelddag niet zo maar een bijkomende datum op de kalender van de parochies: “De Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen is voor heel de Kerk een gelegenheid om na te denken over een onderwerp dat verband houdt met het toenemende fenomeen van de migratie, en om te bidden dat de harten zouden openstaan voor christelijk onthaal en zich zouden inzetten voor meer rechtvaardigheid en naastenliefde in de wereld, die de zuilen zijn voor de opbouw van een ware en duurzame vrede”.

Respect voor legitieme verschillen

In verband met het thema dat hij gekozen heeft, “Een enkele familie”, heeft de Paus het nogmaals over “de diepe band die alle mensen verbindt”. Hij omschrijft deze “familie” als “één enkele familie van broeders en zusters binnen samenlevingen die steeds meer volksgroepen en culturen omvatten, waar mensen van verschillende godsdiensten ook aangemoedigd worden tot dialoog opdat men sereen en vruchtbaar zou samenleven, in respect voor de legitieme verschillen”.

De Paus vermeldt de “verschillende vormen” van wat hij noemt “de moeilijke ervaring van de migratie: in het land of internationaal, permanent of seizoengebonden, economisch of politiek, vrijwillig of gedwongen”. Onder de redenen voor emigratie vermeldt hij “verschillende vormen van vervolging”. Hij brengt dit fenomeen in verband met het “historisch proces” van de mondialisering, waarvan het “fundamenteel ethisch criterium” juist voortvloeit uit “de eenheid van de mensenfamilie en haar ontwikkeling ten goede”.

De Sociale leer van de Kerk

Iedereen, benadrukt de Paus, “behoort dus tot één enkele familie, de migranten en de plaatselijke bevolkingen die hen opnemen, en allen hebben hetzelfde recht gebruik te maken van de goederen van de aarde, waarvan de bestemming universeel is, zoals de sociale leer van de Kerk zegt” en “hier vinden solidariteit en mededeelzaamheid hun fundament”.

Het sleutelwoord van de Paus Benedictus XVI - Boodschap
Eén enige menselijke familie
Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen 2011
(27 september 2010)
is dus deze “humane broederschap”, gekarakteriseerd door “de soms verbazende ervaring van een relatie die toenadering brengt, van een diepe band met de andere, verschillend van mij, gebaseerd op het simpele feit mens te zijn”.

Humane broederlijkheid

De Paus wenst dat deze “op een verantwoorde manier zou opgenomen en beleefd worden”, opdat zij “een leven van gemeenschap en mededeelzaamheid met iedereen, in het bijzonder met de migranten” zou opwekken; zij verlangt dat men zichzelf aan de anderen geeft met het oog op hun welzijn, ieders welzijn in de plaatselijke, nationale en mondiale politieke gemeenschap”.

Dit sleutelwoord moet dus “de situatie” belichten “van de vluchtelingen en van andere gedwongen migranten, die een belangrijk deel van het migratiefenomeen vertegenwoordigen”. De Paus herinnert eraan dat de internationale gemeenschap “welomschreven engagementen op zich genomen heeft” tegenover “deze mensen die vluchten voor geweld en vervolging”. “Respect voor hun rechten en een juiste bezorgdheid voor veiligheid en sociale samenhang, bevorderen een stabiel en harmonieus samenleven”.

Buitenlandse studenten

De Paus maakte deze concrete aanbeveling: “Men zal moeten helpen wie gedwongen werd huis of land te verlaten en een plaats te vinden om in vrede en veiligheid te leven, te werken en de rechten en plichten op zich te nemen van het land dat hen opneemt, terwijl zij bijdragen tot het algemeen welzijn, zonder de religieuze dimensie van het leven te vergeten”.

Benedictus XVI vermeldde tenslotte “de buitenlandse en internationale studenten, die eveneens een toenemende realiteit vertegenwoordigen in de schoot van het grote migratiefenomeen”. Hij zegt dat “de cultuur van de nieuwe generaties op school en aan de universiteit gevormd worden: van deze instellingen hangt in grote mate hun bekwaamheid af om de mensheid als een familie te beschouwen die geroepen is om één te zijn binnen de verscheidenheid”.

Vert.: Sorores Christi
Bron: Zenit.org (26-10-2010)

Publicatiedatum: 29 oktober 2010
Laatst bewerkt: 29 oktober 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test