• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Hummes pleit voor missionerende Kerk op CELAM V

BRUSSEL (Kerknet/CELAM) - Kardinaal Claudio Hummes, de prefect van de Congregatie voor de Clerus, heeft op de CELAM V-conferentie een sterk pleidooi gehouden voor een missionaire Kerk. In zijn toespraak verwees hij naar de oprukkende postmoderne en stedelijke cultuur op het Latijns-Amerikaanse continent. Die cultuur wordt gekenmerkt door een individualisme en extreem subjectivisme, dat tot uitdrukking komt in relativisme, secularisme en permissieve moraal. Kardinaal Hummes verwees ook naar de opmars van religieuze sekten, terwijl de katholieke kerk in een land als Brazilië de laatste decennia jaarlijks 1 procent van haar leden verliest. "De meeste daarvan stapten over naar sekten."
Nog volgens de prefect van de Congregatie voor de Clerus moet de oorzaak vooral in de falende evangelisatie gezocht worden. Hij dringt daarom aan op een 'adequate evangelisatie', in het bijzonder in de wereld van het onderwijs en de media, die mee de publieke opinie vormen. De kardinaal roept op tot een missionaire Kerk, waarbij leken in de parochies georganiseerd worden en een degelijke vorming krijgen. Daarnaast is er nood aan een aangepaste missionaire methodologie voor de benadering van de gezinnen. Tegelijk is het noodzakelijk dat de katholieke Kerk op een concrete manier solidair is met de armen, "omdat evangelisatie en menselijke promotie niet kunnen gescheiden worden".

Kardinaal Lopez Trujillo, president van de Pauselijke Raad voor het Gezin, van zijn kant verwees in zijn toespraak naar de onlangs gehouden Italiaanse 'Gezinsdag', die met de steun van de katholieke Kerk en organisaties georganiseerd werd. Hij zei te hopen dat er in alle landen een dag van het gezin en het leven zou worden georganiseerd. Hij onderstreepte ook het belang van het eerder verscheen lexicon. Het is volgens hem een goede hulp om het ambivalente en soms vervalste taalgebruik rond kwesties als de bio-ethiek en het respect voor het leven bloot te leggen.

Zie ook Brazilië (2007) - Paus Benedictus XVI bezoekt

Publicatiedatum: 21 mei 2007
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test