• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus tot Braziliaanse Bisschoppen: Vergeving kan de gemeenschap vernieuwen

Benedictus XVI heeft de gelovigen en vooral de jeugd uitgenodigd, opnieuw het belang van vergeving te ontdekken om de mens en de samenleving te vernieuwen. Sprekend over zijn bezorgdheid voor de jeugd, zei Benedictus XVI hoezeer “de huidige spirituele crisis haar wortels verspreidt door de genade van de vergeving te verduisteren”.

“Als deze niet erkend wordt als reëel en doeltreffend, wil men de mens van zijn fout bevrijden doch zonder de omstandigheden te onderzoeken die de fout in de hand werken. Mensen die op die manier “bevrijd” zijn, weten echter dat dit niet waarachtig is, zij weten dat zonde bestaat en dat zij zondaars zijn.” Wanneer sommige stromingen binnen de psychologie het moeilijk hebben om dit te erkennen, herinnert de paus eraan dat “Jezus niet gekomen is om degenen te redden die zich op hun eentje bevrijden omdat ze denken Hem niet nodig te hebben, maar wel iedereen die zich zondaar weet en Hem nodig heeft” Vgl. Lc. 5, 31-32 .

“Waarheid is, dat we Hem allemaal nodig hebben, deze Goddelijke beeldhouwer die de stoflagen en het vuil wegneemt die zich op Gods beeld in ons hebben gelegd. ... Wij hebben vergeving nodig en dat is de kern van elke ware hervorming: door de mens in zijn innerlijk te vernieuwen, wordt hij ook de kern van de vernieuwing van de gemeenschap.” Inderdaad, “wanneer stof en vuil die Gods beeld onherkenbaar maken in mij, weggenomen worden, ga ik werkelijk op de andere gelijken, die Gods beeld is, en ga ik vooral op Christus gelijken die Gods beeld is zonder enig gebrek noch beperktheid, het model waarnaar wij allen geschapen werden”.

“Eens de zuivering begonnen is, wordt ook de klim – die in het begin moeilijk is – steeds vreugdevoller”, zei de paus voor wie deze vreugde “steeds meer moet tot uiting komen in de Kerk, de hele wereld moet aantasten, omdat zij de jeugd van de wereld is”. Doch zo een werk kunnen wij uit eigen kracht niet tot stand brengen: “het licht en de genade van de Heilige Geest zijn nodig die werkzaam zijn in het hart en het geweten”.

Vert. Sorores Christi
Bron: Zenit.org

Zie ook: Benedictus XVI: erkenning van de zonde opent de weg naar de verlossing

Publicatiedatum: 27 september 2010
Laatst bewerkt: 7 oktober 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test