• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hoe een Apostolische reis in het teken kwam te staan van de abortuskwestie

Uit het vraaggesprek met journalisten in het vliegtuig, onderweg naar Brazilië op woensdag 9 mei 2007:

Vraag: Heiligheid, in Brazilië is er een voorstel tot referendum over het thema van de abortus; in de Stad Mexico is twee weken geleden de abortus uit het strafrecht gehaald. Wat kan de Kerk doen om deze tendens in te dammen, zodat zij zich niet naar andere latijnsamerikaanse landen uitbreidt, mede gezien het feit dat men in Mexico de Paus van inmenging beschuldigt omdat hij de Bisschoppen heeft gesteund? En bent u het eens met de Mexicaanse kerk dat de parlementariërs die deze wetten, die tegen de waarden van God ingaan, goedkeuren, geëxcommuniceerd moeten worden?

Paus: Het gaat hier om de grote strijd van de Kerk voor het leven. U weet dat Johannes Paulus II er een fundamenteel punt van heel zijn pontificaat van gemaakt heeft. Hij heeft een grote Encycliek geschreven over het H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
. Wij gaan uiteraard door met deze boodschap dat het leven een gave is en geen bedreiging. Mij dunkt dat aan de wortel van deze wetgevingen er enerzijds sprake is van een zeker egoïsme en anderzijds ook van een twijfel over de waarde van het leven, over de schoonheid van het leven, en ook een twijfel aangaande de toekomst. En de Kerk antwoordt vooral op deze twijfels: het leven is iets moois, het is niet iets twijfelachtigs maar een gave, en ook onder moeilijke omstandigheden blijft het leven altijd een gave. Dus het besef weer wekken van de schoonheid en de gave van het leven. En dan dat andere: de twijfel aangaande de toekomst: natuurlijk zijn er veel dreigingen in de wereld, maar het geloof geeft ons de zekerheid dat God altijd sterker is en dat Hij aanwezig blijft in de geschiedenis en daarom kunnen wij ook met vertrouwen het leven geven aan nieuwe mensen. In het besef dat het geloof ons geeft van de schoonheid van het leven en van de vooruitziende aanwezigheid van God in onze toekomst, kunnen wij deze angsten die aan de wortel van zulke wetgevingen liggen, weerstaan.

(.....)

Vraag: Heiligheid, in uw toespraak bij aankomst zegt u dat het er om gaat christenen te vormen en hun morele richtlijnen te geven, en vervolgens nemen zij vrij en gewetensvol besluiten. Bent u het eens met de excommunicatie die aan de afgevaardigden van Mexico-Stad gegeven is in verband met de kwestie van de abortus?

Paus: De excommunicatie is niet iets arbitrairs, maar is voorzien door de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. Het staat dus gewoon in het kerkelijk recht dat het doden van een onschuldig kind onverenigbaar is met het te communie gaan waarbij men het Lichaam van Christus ontvangt. Men heeft dus niet iets nieuws, iets verrassends, iets arbitrairs uitgevonden.. Men heeft er enkel publiekelijk aan herinnerd wat door het Recht van de Kerk is voor zien, door een Recht dat is gebaseerd op de leer en op het geloof van de Kerk, op onze waardering voor het leven en voor het menselijk individu, van het eerste moment af aan.

Vert: Past. Chr. van Buijtenen, pr.

Publicatiedatum: 9 mei 2007
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test