• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zaligverklaring van John Henry Newman, de bruggenbouwer

BRUSSEL (KerkNet) – De zaligverklaring van kardinaal Newman op 19 september in Birmingham is de belangrijkste en delicaatste halte van het Pausbezoek aan Engeland, Schotland en Wales, omdat honderden Britse anglicanen wegens de liberale koers en de beslissing om vrouwen tot bisschop te wijden misschien overstappen naar de Rooms-Katholieke Kerk. Newman was zelf anglicaan. Toch koos hij voor de overstap naar Rome. Oecumenisch ligt deze zaligverklaring daarom ook bijzonder gevoelig bij de verdeelde anglicaanse Kerk. Bovendien wordt het Benedictus XVI kwalijk genomen dat hij zijn apostolische constitutie ‘Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie
Anglicanorum Coetibus
Het voorzien in persoonlijke ordinariaten voor Anglicanen die in de volledige gemeenschap toetreden tot de Katholieke Kerk
(4 november 2009)
’, die een overstap vereenvoudigt, zonder voorafgaand overleg met anglicaanse kerkleiders publiceerde.

Pater Fidel Gonzalez-Fernandez, docent kerkgeschiedenis aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome en raadgever van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen was van dichtbij betrokken bij de zaligverklaring van Newman. Volgens hem bekeerden zich minstens 10.000 anglicanen onder invloed van de Britse kardinaal. Slechts van een tweehonderdtal is de overstap naar de katholieke Kerk ook officieel gedocumenteerd. “Newman streefde al van voor zijn bekering naar een dieper besef van het anglicaanse geloof. Hij was ervan overtuigd dat ook het anglicanisme een weg naar heiligheid kan zijn.” Volgens de kerkhistoricus contrasteert zijn mentaliteit met de laksheid van vandaag, waarbij de mode van de dag wordt achterna gehold. De anglicaanse Kerk van vandaag is een verdeelde Kerk, met kerkbanken die steeds leger worden. De zekerheid en de rust van de Kerk van Rome is verlokkelijk. Toch is er minstens voorlopig geen leegloop van de anglicaanse Kerk.

Specialisten beklemtonen dat de Engelse kardinaal naar een authentiek christendom streefde, ook als dat strijdig is met de tijdgeest. Daardoor wordt hij door zoveel pausen bewonderd. De jezuïet en Newmankenner Vincent Blehl bestempelde Newman in 1982 in ‘L’Osservatore Romano’ als een van de belangrijkste figuren voor de hele christenheid: “Al tijdens zijn leven kende zijn oproep voor heiligheid een grote weerklank, in zowel de anglicaanse als de katholieke wereld. Velen hoopten dat hij al kort na zijn dood zou heilig verklaard worden. Maar pas decennia later werd het proces gestart. Pas tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werd ten volle duidelijk hoe profetisch Newman was.”

Publicatiedatum: 12 september 2010
Laatst bewerkt: 12 september 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test