• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mgr. Anatrella: "hoe priesters opleiden en Christenen intellectueel sensibiliseren voor de “gender”-theorie?"

De Afrikaanse bisschoppen hebben besloten in te grijpen in de opleiding van seminaristen aan katholieke universiteiten, in parochies en bewegingen voor familiale actie, om hen zowel te sensibiliseren voor de “gender”-theorie, hen intellectueel kritisch op te leiden en een realistische kijk te geven op de complementariteit van man en vrouw. Man en vrouw zijn geroepen om zich bij elkaar aan te sluiten, niet om elkaar de oorlog te verklaren.

In het Westen waar de “gender”-theorie reeds jaren aan de gang is, is een reflectie daarover aan seminaries en katholieke universiteiten komt bijna niet voor, wat overigens niet het geval is aan de universiteiten van Rome, zoals aan het Instituut Johannes Paulus II en aan de Pauselijke Kerkelijke Academie. Maar verder stelt men vast dat onderwijzend personeel, studenten en geestelijkheid in hun geheel, dikwijls zonder het te weten de taal gebruiken die aan deze ideologie inherent is. Het is een zeer schadelijk aspect van deze theorie: woorden verspreiden in het courante gesprek om zo de ideeën ervan aanvaardbaarder te maken. Bijvoorbeeld, het concept “reproductieve gezondheid” dat niets te maken heeft met de begeleiding van moeders en gezinnen, doch met het propageren van contraceptie en abortus. Het zou verkieslijk zijn dit concept te vervangen door “familiale gezondheid” dat vader, moeder en kinderen insluit: kortom de gezinskern. Twee andere voorbeelden, die de vertaler niet kan vertalen: “gouvernance” i.p.v. “gouvernement” – beleid; “parentalité” i.p.v.” parenté” – (bloed)verwantschap . Men dient de oorsprong en draagwijdte van dit nieuw taalgebruik te begrijpen en het weigeren in het gebruik.

De Pauselijke Raad voor het Gezin heeft een Lexicon van dubbelzinnige en controversiële termen gepubliceerd om van repliek te dienen aan wat door deze ideologieën op het spel gezet wordt. Het boek werd in het Frans uitgegeven bij Téqui en bestaat eveneens in het Duits, Engels, Arabisch, Spaans, Italiaans, Portugees en Russisch.

Vert. Sorores Christi
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 8 september 2010
Laatst bewerkt: 29 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test