• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Pauselijke Raad voor de Leken

Is de voortzetting van de lekenraad, na het Concilie opgericht om het lekenapostolaat te bevorderen. Het Concilie had immers het aandeel van de leken in de zending van de Kerk heel sterk onderstreept. Ook nu nog is de belangrijkste bekommernis het stimuleren en steunen van het lekenapostolaat. Dat gebeurt onder meer door bijzondere acties op het vlak van catechese, liturgie, Sacramenten en sociale ontwikkeling. Verder onderhoudt de raad ook de contacten met de internationale katholieke organisaties, zoals het Wereldverbond van de Arbeid. De bekendste initiatieven zijn allicht de Wereld Jongeren Dagen en de Wereldcongressen Kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen.
Het spreekt voor zich dat vooral leken lid zijn van deze raad. Bij de consultoren (raadgevers) van deze raad zijn de zogeheten nieuwe bewegingen ruim vertegenwoordigd.


Laatste wijziging: 24 maart 2022

Opgericht:

In het Decreet van het Tweede Vaticaans Concilie 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Apostolicam Actuositatem
Over het lekenapostolaat
(18 november 1965)
wordt het oprichten van een Raad voor Leken aanbevolen.

Op 6 januari 1967 heeft Paus Paulus VI in zijn Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Catholicam Christi Ecclesiam
Oprichting van de Pauselijke Raad voor de leken (6 januari 1967)
de Pauselijke Raad voor de Leken opgericht.

10 december 1976 werd in het Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Apostolatus Peragendi
Hervorming van de Curie (10 november 1976)
de organisatie gewijzigd en definitief vastgelegd.

In de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
werd de Raad opnieuw gewijzigd.

Met de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
van 19 maart 2022 van Paus Franciscus is deze Pauselijke Raad vanaf 5 juni 2022 opgegaan in de Dicasterie voor de Leken, Familie en Leven

 

President: Stanislaw Kardinaal Rylko
Secretaris Msgr. Josef Clemens
Ondersecretaris Prof. Guzmán Carriquiry (tot 16-05-2011)
Bureauhoofd: ZEH Antonio Grappone, pr. (Wijz.: 17-12-2011)
   
Secties:  
Associaties en bewegingen Hoofd: Vacature
Jongeren Hoofd: Rev. Eric JACQUINET
Vrouwen Hoofd: Miss Ana Cristina VILLA BETANCOURT
Kerk en sport Hoofd: Rev. Fr. Kevin LIXEY, L.C.
   
Leden o.a.: Chiara Lubich (Focolare) (maart 2008 overleden)
  Andrea Riccardi (Sant'Egidio)
  Ivan Kardinaal Dias
  Rocío Figueroa (Peru), specialisatie: vrouwenvraagstukken
  Carl Albert Anderson, Supreme Knight of the Order of the Knights of Columbus, U.S.A. (sinds 2002)
  Manfred Lütz, psychiater (Köln)

Vergaderingen, congressen etc.:

Berichten

WebsiteZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test