• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Raad van Kardinalen

Inspelend op een, tijdens de generale congregaties van het preconclaaf vaker geopperde suggestie, heeft Paus Franciscus in april 2013 een groep van prelaten samengesteld, die de opdracht krijgt hem bij te staan in het bestuur van de wereldkerk en te werken aan een ontwerp voor de herziening van de apostolische constitutie 'H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
' in verband met de uitbouw en het functioneren van de Romeinse Curie. Met H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
heeft Paus Johannes Paulus II in 1988 voor het laatst de Romeinse Curie ingrijpend aangepast.


Laatste wijziging: 29 april 2022

Paus Franciscus

Algemene berichten

(zie ook "Berichten" als keuze bij "Referenties naar dit dossier")

Op weg naar een nieuwe Curie

Stappen op weg naar een nieuwe Curie, op basis van o.a. het overleg in deze Raad van Kardinalen.

 1. Paus Franciscus - Chirograaf
  Oprichting van een pauselijke commissie voor de Instituut van Religieuze Werken
  (24 juni 2013)
  (chirograaf van 24 juni 2013),
 2. Motu proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
  Ai nostri tempi
  Betreffende de bevoegdheid van rechterlijke instanties van Vaticaanstad in strafzaken (11 juli 2013)
  (11 juli 2013),
 3. Paus Franciscus - Chirograaf
  Voor de oprichting van een pauselijke commissie m.b.t. de organisatie van de economisch-administratieve structuur van de Heilige Stoel (COSEA)
  (18 juli 2013)
  (chirograaf van 18 juli 2013),
 4. Paus Franciscus - Motu Proprio
  La promozione dello sviluppo umano integrale
  Oprichting Financial Security Committee (8 augustus 2013)
  (Motu proprio van 8 augustus 2013),
 5. Motu proprio voor het consolideren van de Financiële Inlichtingenautoriteit van de Heilige Stoel (Motu proprio van 8 augustus 2013),
 6. Motu proprio om de financiële inlichtingendienst te versterken,
 7. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Fidelis et dispensator Prudens
  Oprichting van het Secretariaat voor de economie (24 februari 2014)
  (Motu proprio 24 febrauari 2014) 
 8. de Raad voor de economie (Motu proprio van 24 februari 2014) en,
 9. op dezelfde dag, van het kantoor van de auditeur-generaal,
 10. Paus Franciscus - Chirograaf
  Minorum tutela actuosa
  Oprichting van de Pauselijke Commissie voor de bescherming van minderjarigen
  (22 maart 2014)
  instelling van de Pauselijke Commissie voor de bescherming van minderjarigen (Motu proprio van 22 maart 2014),
 11. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Confermando una tradizione
  Overdracht van de Gewone Afdeling van de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel naar het Secretariaat voor de Economische Zaken (8 juli 2014)
  Overdracht van de Gewone Afdeling van de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel naar het Secretariaat voor de Economische Zaken (Motu proprio van 8 juli 2014),
 12. goedkeuring van de statuten van de nieuwe economische organen (22 februari 2015),
 13. Paus Franciscus - Motu Proprio
  L’attuale contesto comunicativo
  Oprichting Secretariaat voor Communicatie (27 juni 2015)
  oprichting van het secretariaat voor communicatie (Motu proprio van 27 juni 2015),
 14. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Mitis Iudex Dominus Iesus
  De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
  (15 augustus 2015)
  hervorming van het canonieke proces voor de behandeling van de nietigverklaring van de huwelijk in de Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  (Motu proprio van 15 augustus 2015),
 15. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Mitis et Misericors Iesus
  De milde en barmhartige Jezus - Inzake enkele aanpassingen in het kerkelijk wetboek van de Oosterse Kerken aangaande het huwelijksrecht (15 augustus 2015)
  , idem in de Wetboek
  Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
 16. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam
  Procedurele regels voor de behandeling van de zaken van nietigheid van een huwelijk - Bij het Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
  (15 augustus 2015)
 17. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Come una madre amorevole
  Als een liefhebbende Moeder - over nadere bepalingen aangaande ernstige redenen voor de verwijdering van Bisschoppen uit het kerkelijk ambt
  (4 juni 2016)
  Motu proprio over de nalatigheid van bisschoppen in gevallen van seksueel misbruik van kinderen en kwetsbare volwassenen (4 juni 2016),
 18. Motu proprio voor de herdefiniëring van de verantwoordelijkheden van het Secretariaat voor de Economie en Apsa (4 juli 2016),
 19. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Sedula Mater
  Oprichting van de Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven (15 augustus 2016)
  oprichting van de Dicasterie voor de Leken, Familie en Leven (15 augustus 2016),
 20. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Humanam progressionem
  Oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (17 augustus 2016)
  oprichting van de Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (17 augustus 2016),
 21. afkondiging van het statuut van het secretariaat voor communicatie (6 september 2016),
 22. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Statuten voor de Pauselijke Academie van het Leven (18 oktober 2016)
   (18 oktober 2016),
 23. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Maiorem Hac Dilectionem
  Over hen die hun leven opofferen (11 juli 2017)
  over hen die hun leven opofferen als criterium in het proces van zaligverklaring (Motu proprio van 11 juli 2017),
 24. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Sanctuarium in Ecclesia
  Verantwoordelijkheid voor bedevaarten wordt van de Congregatie voor de Clerus overgedragen aan de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie (11 februari 2017)
  overdracht van de bevoegdheden van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren aan de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie aangaande Heiligdommen (11 februari 2017),
 25. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Magnum Principium
  Waarbij canon 838 van het Kerkelijk Wetboek gewijzigd wordt
  (3 september 2017)
  wijziging van de Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
   voor de vertaling van liturgische boeken (Motu proprio van 3 september 2017),
 26. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Summa Familiae Cura
  De grote zorg om het gezin - opheffing van het Johannes Paulus II Instituut voor Huwelijk en Gezin en oprichting van een theologisch wetenschappelijk instituut voor huwelijk en gezin
  (8 september 2017)
  instelling van het Pauselijk Theologisch Instituut Johannes Paulus II voor de Wetenschappen van het Huwelijk en het Gezin (Motu proprio van 8 september 2017),
 27. Paus Franciscus - Brief
  Oprichting derde afdeling bij het Staatssecretariaat
  Aan Kard. Parolin (18 oktober 2017)
  Oprichting van de derde afdeling van het staatssecretariaat voor diplomatiek personeel (21 november 2017),
 28. Paus Franciscus - Motu Proprio
  Imparare a congedarsi
  Leren afscheid te nemen - bepalende het ontslag, op grond van leeftijd, van bekleders van bepaalde ambten door pauselijke benoeming
  (12 februari 2018)
  Motu proprio voor de regeling van de leeftijd van afstanddoening in de hoge functies binnen de Curie (12 februari 2018) en,
 29. ten slotte, de goedkeuring van het statuut van het Klooster voor leken, Gezin en Leven (10 april 2018).

Vergaderingen/Agenda

Leden

(benoemd 13 april 2013 en herbevestigd, resp. benoemd 15 oktober 2020, als ter plekke aangegeven)

 • Coördinator: Oscar Andrés Rodríguez Kard. Maradiaga, salesiaan, voorzitter van Caritas Internationalis en aartsbisschop van Tegucigalpa (Honduras). (vanaf 13-04-2013)
  • Secretaris:
   • Mgr. Marcello Semeraro, de bisschop van Albano (Italië) (t.m. oktober 2020)
   • Mgr. Marco Mellino, titulair bisschop van Cresima (vanaf 15.10.2018)
  • Adjunct Secretaris:
   • Mgr. Marco Mellino, titulair bisschop van Cresima (van 27.10.2018 - 14.10.2020)
 • Overige Leden:
  • Giuseppe Kard. Bertello, voorzitter van het gouvernoraat van Vaticaanstad, (vanaf 13-04-2013)
  • Francisco Javier Kard. Errázuriz Ossa, aartsbisschop emeritus van Santiago de Chile (Chili), (per 16-11-2018 teruggetreden)
  • Oswald Kard. Gracias, aartsbisschop van Bombay (India), (vanaf 13-04-2013)
  • Reinhard Kard. Marx, aartsbisschop van München en Freising (Duitsland) (en ex voorzitter van COMECE), (vanaf 13-04-2013)
  • Laurent Monsengwo Kard. Pasinya, aartsbisschop van Kinshasa (DR Congo) (per 16-11-2018 teruggetreden)
  • Sean Patrick Kard. O'Malley, kapucijn en aartsbisschop van Boston (VS), (vanaf 13-04-2013)
  • George Kard. Pell, aartsbisschop van Sydney (Australië) (per 16-11-2018 teruggetreden)
  • Pietro Kardinaal Parolin, Staatssecretaris (toegevoegd in juli 2014)
  • Fridolin Ambongo Kardinaal Besungu o.f.m. cap., aartsbisschop van Kinshasa (Congo) (vanaf 15-10-2020)

Andere commissies

 Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test