• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Politieke en maatschappelijke stromingen

De Katholieke Kerk heeft in de loop van de tijd posities betrokken om het heil van de gelovigen te ondersteunen. Ze heeft dan ook uitspraken moeten doen over politieke- en andere maatschappelijke stromingen. Een kleine keuze uit documenten, die het meest expliciet over deze onderwerpen gaan, en te vinden zijn op deze site.

In het eerste deel staan de meeste documenten per auteur gerubriceerd.

In het tweede gedeelte van dit dossier zijn de documenten gerubriceerd op de belangrijkste stromingen, die in de kerkelijke documenten besproken worden.

{in ontwikkeling}


Laatste wijziging: 16 februari 2021

Congregatie voor de Geloofsleer

Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI

Joseph Kardinaal Ratzinger

Paus Johannes Paulus II

Paus Paulus VI

Zalige Paus Johannes XXIII

Paus Pius XII

Paus Pius XI

H. Paus Pius X

Paus Leo XIII

Zalige Paus Pius IX

Pauselijke Raad "Justitia et Pax"

Per stroming

Amerikanisme

22.01.1899 - Paus Leo XIII - Paus Leo XIII - Brief
Testem benevolentiae
Over het amerikanisme: burgerlijke vrijheden die de leer van de Kerk ondermijnen
(22 januari 1899)

Atheïsme

12.06.1985 - Paus Johannes Paulus II - H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Het probleem van het ongeloof en het atheïsme
God, Vader en Schepper: Catecheses over de Geloofsbelijdenis, deel 1
(12 juni 1985)

07.12.1965 - Vaticanum II - 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)

Communisme

25.03.1959 - H. Officie - Heilig Officie
Kiezen van afgevaardigden, die het communisme ondersteunen
(25 maart 1959)

24.12.1954 - Paus Pius XII - Paus Pius XII - Toespraak
Col Cuore
Kerst 1955
(24 december 1955)

01.07.1949 - H. Officie - Heilig Officie
Decreet tegen het Communisme
(1 juli 1949)

19.03.1937 - Paus Pius XI - Paus Pius XI - Encycliek
Divini Redemptoris
Over het goddeloze communisme
(19 maart 1937)

Democratie

26.10.2004 - Pauselijk Raad "Justitia et Pax" - Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)

24.11.2002 - Congregatie voor de gelooofsleer - Congregatie voor de Geloofsleer
Activiteiten en het gedrag van de Katholieken op het gebied van de politiek
(24 november 2002)

18.01.1901 - Paus Leo XIII - Encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Graves de Communi Re
Over de christelijke democratie (18 januari 1901)

Dualisme

03.12.2008 - Paus Benedictus XVI - Audiëntie Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Adam en Christus - Van de (erf)zonde naar de vrijheid
15e catechese in deze reeks over de H. Apostel Paulus
(3 december 2008)

Existentialisme

21.11.1946 - Paus Pius XII - Toespraak Paus Pius XII - Toespraak
Con particolare Compiacimento
Over wijsbegeerte en existentialisme - Tot de deelnemers aan het Internationaal Congres voor Wijsbegeerte
(21 november 1946)

Fascisme

14.03.1937 - Paus Pius XI - Paus Pius XI - Encycliek
Mit brennender Sorge
De Katholieke Kerk in het Duitse Rijk
(14 maart 1937)

29.06.1931 - Paus Pius XI - Paus Pius XI - Encycliek
Non abbiamo bisogno
Over de verdediging van de Katholieke Actie
(29 juni 1931)

Fideïsme

21.11.2012 - Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Jaar van het Geloof - De redelijkheid van het geloof in God
6e catechese in de reeks n.a.v. het Jaar van het Geloof - Aula Paulus VI
(21 november 2012)

08.07.1907 - H. Paus Pius X - H. Paus Pius X - Encycliek
Pascendi Dominici Gregis
Over de leerstellingen van het modernisme
(8 september 1907)

Gnosticisme

18.03.2018 - Paus Franciscus - Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Gaudete et Exsultate
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
(19 maart 2018)

22.02.2018 - Congregatie voor de Geloofsleer - Congregatie voor de Geloofsleer
Placuit Deo
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
(22 februari 2018)

Illuminisme

19.10.2006 - Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Toespraak
Het getuigenis van de verrezen Christus - Over de aanwezigheid van de Kerk in de samenleving
Tot de deelnemers aan het vierde algemene vergadering van de Italiaanse Kerkprovincie - Jaarbeurshal te Verona
(19 oktober 2006)

Laïcisme

13.09.2008 - Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Homilie
Houdt u ver van alle afgoderij, houdt niet op het goede te doen!
Tijdens de viering van de Eucharistie op de Esplanade des Invalides, Parijs
(13 september 2008)

17.01.2008 - Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Toespraak
Wat heeft de Paus in een universiteit, die prat gaat op haar laïciteit, te zoeken of te zeggen?
Op uitnodiging van de Romeinse Universiteit “La Sapienza” tot studenten en docenten bij de opening van het Academisch jaar.
(17 januari 2008)

19.10.2006 - Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Toespraak
Het getuigenis van de verrezen Christus - Over de aanwezigheid van de Kerk in de samenleving
Tot de deelnemers aan het vierde algemene vergadering van de Italiaanse Kerkprovincie - Jaarbeurshal te Verona
(19 oktober 2006)

11.12.1925 - Paus Pius XI - Paus Pius XI - Encycliek
Quas Primas
Over het feest van Christus Koning
(11 december 1925)

Liberalisme

20.06.1888 - Paus Leo XIII - Paus Leo XIII - Encycliek
Libertas praestantissimum
Over de menselijke vrijheid
(20 juni 1888)

15.08.1832 - Paus Gregorius XVI - Paus Gregorius XVI - Encycliek
Mirari vos arbitramur
Over liberalisme en godsdienstig relativisme
(15 augustus 1832)

Libertinisme

18.04.2005 - Kardinaal Ratzinger - Sede Vacante en Conclaaf (2005)
Pro Eligendo Romano Pontifici
Homilie tijdens de H. Mis ter voorbereiding op het conclaaf
(18 april 2005)

Marxisme

18.04.2005 - Kardinaal Ratzinger - Sede Vacante en Conclaaf (2005)
Pro Eligendo Romano Pontifici
Homilie tijdens de H. Mis ter voorbereiding op het conclaaf
(18 april 2005)

19.11.1975 - Paus Paulus VI - H. Paus Paulus VI - Audiëntie
Stel het marxisme in de schaduw door de Christelijke naastenliefde
(19 november 1975)

19.03.1937 - Paus Pius XI - Paus Pius XI - Encycliek
Divini Redemptoris
Over het goddeloze communisme
(19 maart 1937)

Modernisme

Zie dossier Modernisme

Naturalisme

06.08.1993 - Paus Johannes Paulus II - Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)

15.07.1920 - Paus Benedictus XV - Motu Proprio Paus Benedictus XV - Motu Proprio
Bonum sane
Over de oefeningen van godsvrucht ter ere van de H. Jozef in de maand maart; b.g.v. 50e verjaardag sinds de uitroeping van St. Jozef tot patroon van de Katholieke Kerk
(25 juli 1920)

20.04.1884 - Paus Leo XIII - Encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Humanum Genus
Over de vrijmetselarij
(20 april 1884)

Nazisme

21.04.1933 - H. Edith Stein - Brief van de H. Edith Stein aan Paus Pius XI over de situatie in Duitsland
14.03.1937 - Paus Pius XI - Paus Pius XI - Encycliek
Mit brennender Sorge
De Katholieke Kerk in het Duitse Rijk
(14 maart 1937)

02.06.1945 - Paus Pius XII - Paus Pius XII - Toespraak
Nell Accogliere
Tot het Kardinalencollege over het nationaal-socialisme bij gelegenheid van hun gelukwensen op de feestdag van de H. Paus Eugenous I
(2 juni 1945)

Pelagianisme

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

18.03.2018 - Paus Franciscus - Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Gaudete et Exsultate
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
(19 maart 2018)

22.02.2018 - Congregatie voor de Geloofsleer - Congregatie voor de Geloofsleer
Placuit Deo
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
(22 februari 2018)

29.11.1994 - Internationale Theologische Commissie - Internationale Theologische Commissie
Enkele vraagstukken over God als Verlosser
(29 november 1994)

31.08.431 - Concilie van Efeze - Concilie van Efese
Veroordeling van het pelagianisme (31 augustus 431)

Pluralisme

28.08.1974 - H. Paus Paulus VI - H. Paus Paulus VI - Audiëntie
Echt en vals pluralisme
(28 augustus 1974)

11.10.1972 - Int. Theologische Commissie - Internationale Theologische Commissie
Pluralisme: Eenheid van geloof en theologisch pluralisme
(11 oktober 1972)

Quiëtisme

29.11.1994 - Internationale Theologische Commissie - Internationale Theologische Commissie
Enkele vraagstukken over God als Verlosser
(29 november 1994)

Rationalisme

09.12.1854 - Z. Paus Pius IX - Z. Paus Pius IX - Toespraak
Singulari Quadam Perfusi
O.a. tegen de vrijmetselarij - Op het geheim consistorie
(9 december 1854)

Relativisme

26.09.2009 - Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Toespraak
Ontmoeting met de civiele en politieke overheden en met de leden van het Corps Diplomatique
Sala Spagnola van het kasteel van Praag, het presidentieel paleis - Praag
(26 september 2009)

19.10.2006 - Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Toespraak
Het getuigenis van de verrezen Christus - Over de aanwezigheid van de Kerk in de samenleving
Tot de deelnemers aan het vierde algemene vergadering van de Italiaanse Kerkprovincie - Jaarbeurshal te Verona
(19 oktober 2006)

18.04.2005 - Joseph Kardinaal Ratzinger - Sede Vacante en Conclaaf (2005)
Pro Eligendo Romano Pontifici
Homilie tijdens de H. Mis ter voorbereiding op het conclaaf
(18 april 2005)
met name nummer Sede Vacante en Conclaaf (2005)
Pro Eligendo Romano Pontifici
Homilie tijdens de H. Mis ter voorbereiding op het conclaaf
(18 april 2005)

Utilitarisme

19.10.2006 - Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Toespraak
Het getuigenis van de verrezen Christus - Over de aanwezigheid van de Kerk in de samenleving
Tot de deelnemers aan het vierde algemene vergadering van de Italiaanse Kerkprovincie - Jaarbeurshal te Verona
(19 oktober 2006)

Vrijmetselarij

26.11.1983 - Joseph kard. Ratzinger - Congregatie voor de Geloofsleer
Verklaring over de vrijmetselarij
(26 november 1983)

17.02.1981 - Franjo kard. Seper - Congregatie voor de Geloofsleer
Verklaring over de status van Katholieken die vrijmetselaar worden
(17 februari 1981)

19.07.1974 - Congregatie voor de Geloofsleer
Rondzendbrief aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties over de status van Katholieken die vrijmetselaar worden
(19 juli 1974)

19.03.1902 - Paus Leo XIII - Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Annum Ingressi Sumus
Bij gelegenheid van het 25e jubileum van zijn pontificaat - waarschuwing voor de vrijmetselarij (19 maart 1902)

08.12.1892 - Paus Leo XIII - Paus Leo XIII - Encycliek
Custodi di Quella Fede
Aan de gelovigen in Italië - Over de vrijmetselarij (8 december 1892)

08.12.1892 - Paus Leo XIII - Paus Leo XIII - Encycliek
Inimica Vis
Aan de Bisschoppen van Italië - Over de vrijmetselarij (8 december 1892)

20.04.1884 - Paus Leo XIII - Paus Leo XIII - Encycliek
Humanum Genus
Over de vrijmetselarij
(20 april 1884)

25.09.1865 - Z. Paus Pius IX - Z. Paus Pius IX - Toespraak
Multiplices Inter
Tegen de vrijmetselarij (25 september 1865)

20.04.1849 - Z. Paus Pius IX - Z. Paus Pius IX - Toespraak
Quibus quantisque
Tegen vrijmetselarij (20 april 1849)

09.11.1846 - Z. Paus Pius IX - Z. Paus Pius IX - Encycliek
Qui pluribus
Over geloof en religie (9 november 1846)

15.08.1832 - Paus Gregorius XVI - Paus Gregorius XVI - Encycliek
Mirari vos arbitramur
Over liberalisme en godsdienstig relativisme
(15 augustus 1832)

21.05.1829 - Paus Pius VIII - Paus Pius VIII - Encycliek
Traditi Humilitati
(21 mei 1829)

13.03.1825 - Paus Leo XII - Paus Leo XII - Apostolische Constitutie
Quo Graviora
Afwijzing van vrijmetselarij (13 maart 1825)

13.09.1821 - Paus Pius VII - Paus Pius VII - Apostolische Constitutie
Ecclesiam a Jesu Christo
Tegen carbonari en vrijmetselaars (13 september 1821)

25.12.1775 - Paus Pius VI - Paus Pius VI - Encycliek
Inscrutabile Divinae
Tegen het atheïsme en de verlichting
(25 december 1775)

18.05.1751 - Paus Benedictus XIV - Paus Benedictus XIV - Apostolische Constitutie
Providas Romanorum
Veroordeling van vrijmetselarij wegens naturalisme, religieus indifferentisme (18 mei 1751)

28.04.1738 - Paus Clemens XII - Paus Clemens XII - Bul
In Eminenti
Tegen de vrij metselaars (28 april 1738)Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test