• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bisschoppensynodes

De bisschoppensynode is een vergadering van Bisschoppen die, uitgekozen uit de verschillende gebieden van de wereld, op vastgestelde tijden bijeenkomen om een nauwe verbondenheid tussen de Paus en de Bisschoppen te bevorderen en om de Paus tot het behoud en de groei van geloof en zeden en tot het onderhouden en versterken van de kerkelijke discipline met hun raad behulpzaam te zijn, alsook om overleg te plegen over vraagstukken die het handelen van de Kerk in de wereld betreffen. (Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
)

Geschiedenis

Zie voor de Geschiedenis van de Bisschoppensynodes

Regelingen voor een Synode

Recente Bisschoppensynodes


Laatste wijziging: 9 september 2021

Overzicht van de Bisschoppensynodes

    gewone buitengewone speciale
Pontificaat van Paus Paulus VI
1 29.9-29.10

1967

1.

Behoud en versterking van het Katholiek Geloof

   
2 11.9-28.10

1969

  1.

Collegialiteit van Bisschoppen en Paus en over de relatie van Bisschoppenconferenties met de Paus en met de individuele Bisschoppen

 
3 30.9-6.11

1971

2.

Het ministeriƫle priesterschap en de rechtvaardigheid in de wereld

   
4 27.9-26.10

1974

3.

Evangelisatie van de hedendaagse wereld

   
5 30.9-29.10

1977

4.

Catechese in onze tijd

   
Pontificaat van Paus Johannes Paulus II
6 14.1-31.1

1980

    1.

Voor Nederland:

Over de pastorale situatie in Nederland

  24.3-27.3

1980

  Ukraïnse Bisschoppen  
7 26.9-25.10

1980

5.

Het Christelijk Gezin

   
8 29.9-29.10

1983

6.

Boete en verzoening in de missie van de Kerk

   
9 24.11.-8.12

1985

  2.

De twintigste verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie

 
10 1.10-30.10

1987

7.

De roeping en de missie van de leken in de Kerk en in de wereld

   
11 30.9-28.10

1990

8.

De voming van priesters onder de huidige omstandigheden

   
12 28.11-14.12

1991

    2.

Eerste voor Europa:

"Opdat we getuigen mogen zijn van Christus die ons vrij heeft gemaakt"

13 10.4-8.5

1994

    3.

Eerste voor Afrika:

De Kerk in Afrika en haar missie in de evangelisatie naar het jaar 2000 "Gij zult mijn getuigen zijn" (Hand. 1, 8)

14 2.10-29.10

1994

9.

Het religieuze leven en haar rol in de Kerk en de wereld

   
15 26.11-14.12

1995

    4.

Voor Libanon:
Christus onze hoop: vernieuwd door Zijn geest, in solidariteit getuigenis geven van Zijn liefde
Paus Johannes Paulus II - Ap. Postsyn. Exhortatie: H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Een nieuwe hoop voor Libanon
N.a.v. de Bijzondere Bisschoppensynode voor Libanon (10 mei 1997)

16 16.11-12.12

1997

    5.

Voor Amerika:

Ontmoeting met de levende Jezus Christus: de weg van omkeer, gemeenschap en solidariteit met Amerika

17 19.4-14.5

1998

    6.

Voor Azië:

Jezus Christus de Redder en Zijn missie van liefde en dienst in Azië: " Opdat zij leven mogen hebben en dat ze het in overvloed hebben" (Joh. 10, 10)

18 22.11-12.12

1998

    7.

Voor Oceanië:

Jezus Christus en de volkeren van Oceanië: Zijn weg gaan, de Waarheid vertellen, Zijn leven leiden

19 1.10-23.10

1999

    8.

Tweede voor Europa:

Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa

20 30.9-27.10

2001

10.

De Bisschop: Dienaar van het Evangelie van Jezus Christus als hoop voor de wereld

   
Pontificaat van Paus Benedictus XVI
21 2.10-29.10

2005

11.

Eucharistie: Bron en hoogtepunt van het Leven en de Missie van de Kerk

   
22 4.10-25.10
2009
    9.

Tweede voor Afrika

De Kerk in Afrika in dienst van de verzoening, rechtvaardigheid en vrede

23 5.10-26.10

2008

12.

Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk

   
24 10.10-24.10
2010
    10.
Bisschoppen uit het Midden Oosten: "De Kerk in het Midden Oosten: gemeenschap en getuigenis: "De grote groep gelovigen was één van hart en ziel." (Hand. 4, 32)
25

7.10-28.10
2012

13.
Nieuwe evangelisatie voor het overdragen van het christelijk geloof

   
Pontificaat van Paus Franciscus
26 5.10-19.10
2014
  3.
Familiesynode
 
27 4-25 okt.
2015
14.
Familiesynode (2015) (doorwerking "Familiesynode"
   
28 19-24 mrt.
3-28 okt.
2018
15. Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping (Synode 2018)    
29

6-27
oktober
2019

    11.
"Amazone-synode"
30 oktober
2021 - 2023
16.
Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie
   


Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test