• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Catecheses van de Paus tijdens de wekelijkse Algemene Audienties

De Paus geeft nagenoeg iedere woensdagmorgen een catechese tijdens de Algemene Audiëntie. De meeste van deze catecheses behoren tot een reeks over een bepaald thema. Deze zijn hieronder aangegeven. Catecheses over incidentele onderwerp staan hier dus niet bij.

Zo goed als iedere woensdag wordt op het Sint Pietersplein (of wanneer de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven in de overdekte Paulus VI Aula) een algemene audiëntie gehouden. Deze heeft de vorm van een gebedsviering. Na de opening, het bidden van een Psalm of andere hymne, wordt de Paus in diverse talen verwolkomd en aangemelde pelgrims genoemd, waarna de Paus een catechese geeft in het Italiaans. Met uitzondering van bijzondere gelegenheden (zoals tijdens de Goede Week) worden in opeenvolgende woensdagen diverse aspecten van één onderwerp, zoals nu over het gebed, door de Paus uitgelegd. Na korte samenvattingen van de catechese in diverse talen, waarbij hij tevens een begroeting insluit van aangemelde pelgrims, wordt het Onze Vader gebeden en geeft de Paus de Apostolische zegen. Vervolgens vinden er korte ontmoetingen van de Paus met aanwezige Bisschoppen, priesters en enkele overige gelovigen plaats. Ook vindt er de zegening plaats van jong gehuwden voordat hij terugkeert naar zijn eigen vertrekken. Het geheel duurt zo'n 1,5 uur.


Laatste wijziging: 19 december 2022

Paus Franciscus (2013-  )

Paus Benedictus XVI (2005 - 2013)

Paus Johannes Paulus II (1978 - 2005)

Paus Johannes Paulus I (1978)

Paus Paulus VI (1963 - 1978)

Paus Johannes XXIII (1958 - 1963)

{wordt nog aangevuld}

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test