• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Heiligen en Zaligen

Heiligen en Zaligen worden gezien als een voorbeeld voor de gelovigen van een verheven manier van Christelijk leven. De Kerk gaat daarbij niet over één nacht ijs, hoewel sommigen relatief snel na hun overlijden door de Kerk tot de eer der altaren verheven worden (te denken valt aan de Zalige Moeder Teresa van Calcutta), anderen moeten een langere periode wachten. Weer andere Heiligen en Zaligen worden nog eeuwen na hun zalig of heilig afsterven opnieuw centraal gesteld (zoals de Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Bonifatius
3e catechese in deze reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(11 maart 2009)
).
Na een diocesaan onderzoek wordt het onderzoek in Rome gestart. Op enig moment wordt daar voorgesteld om te spreken van "Eerbiedwaardige". Is vervolgens aangetoond dat er sprake moet zijn van een wonder staat de weg open naar het "Zalig"-verklaren. In het geval dat het martelaarschap is vastgesteld is de stap op weg naar de zaligverklaring van een wonder niet noodzakelijk. Na opnieuw een wonder is de verheffing tot "Heilige".
Uit deze zeer ruime verzameling aan teksten is in deze bibliotheek slechts een beperkt aantal opgenomen.

Paus Benedictus XVI heeft met Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Sanctorum Mater
Over de herziening van de regelingen rond diocesane en eparchale zalig- en heiligverklaringsprocessen (17 mei 2007)
de laatste grote aanpassingen doorgevoerd na die van de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Divinus Perfectionis Magister
Normen voor zalig- en heiligverklaringsprocessen
(25 januari 1983)
van Paus Johannes Paulus II, toen uitgevaardigd ten tijde van het van kracht worden van de nieuwe Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. Zie ook bericht hierover. Paus Franciscus heeft in maart 2016 nadere Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Rescriptum ex audientia Ss. mi - Over de normen inzake het beheer van goederen bij Zalig- en Heiligverklaringsprocessen (7 maart 2016)
gesteld over de financiële kant van processen.

De huidige geldende regelingen omtrent de processen tot zalig- en heiligverklaring zijn de volgende:

Over de betekenis van het begrip "heiligheid" heeft Paus Benedictus XVI een fundamentele catechese gegeven tijdens de woensdagaudiëntie van 13 april 2011: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Heiligheid
(13 april 2011)

Over de liturgische kalender: 21-03-1969 - Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
en bericht De nieuwe "Algemene Romeinse Kalender"

Over "equivalente" of "equipolente" canonisaties" zie de bijdrage Heilig zonder wonder?. (laatste update 13-02-2020)

Liturgie en de viering van heiligen en zaligen:


Laatste wijziging: 16 mei 2022

Zaligen en heiligen in een document op deze site besproken, op datum van viering volgens het Missaal van 1970, de Gewone Vorm van de Romeinse ritus (de kalender volgens het Missaal van 1962, de Buitengewone Vorm", volgt):

 

1 jan

Moeder Gods tevens Wereld Vrede Dag

H
2 jan  
4 jan. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Z. Angela van Foligno
(13 oktober 2010)
 
10 jan.  
13 jan Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Hilarius van Poitiers
(10 oktober 2007)
 
15 jan. Nederland
Over 25 jaar Pontificaat en Moeder Teresa
(7 oktober 2003)
 
24 jan. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Franciscus van Sales
(2 maart 2011)
 
25 jan Bekering van de Apostel Paulus F
28 jan.

H. Thomas van Aquino

G
29 jan Paus Benedictus XVI - Toespraak
Christus verenigt volkeren
Bij het bezoek aan het geboortehuis van de H. Freinademetz en de parochiekerk aan hem gewijd in Oies
(5 augustus 2008)
G
1 feb Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Efrem de Syriër
Zestigste catechese in de reeks: Christus en Zijn Kerk
(28 november 2007)
 
2 feb Bij de opdracht van de Heer / Maria Lichtmis F
4 feb Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Rabanus Maurus
8e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(3 juni 2009)
G
8 feb H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
“Het is noodzakelijk dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods binnengaan” (Hand. 14, 22)
Bij gelegenheid van de zaligverklaringen van Jozefmaria Escrivá de Balaguer en Jozefina Bakhita - Sint Pietersplein
(17 mei 1992)

H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Ter ere van de Z. Josephine Bakhita
Green Square, Khartoum (Sudan) (10 februari 1993)
 
10 feb Z. Alojzije Kardinaal Stepinac  
11 feb Maria van Lourdes tevens Wereld Ziekendag G
14 feb  
15 feb H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Aan de zeereerwaarde pater Peter-Hans Kolvenbach, S.J., Generaal-Overste van de Sociëteit van Jezus
Bij gelegenheid van de zaligverklaring van Claude de la Colombière - vanuit Paray le Monial tijdens de Pastorale reis door Frankrijk
(5 oktober 1986)
 
20 feb Paus Benedictus XVI - Homilie
Zij zijn het nageslacht dat de Heer gezegend heeft
Op de Esplenada van het heiligdom te Fatima
(13 mei 2010)
 
21 feb Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Petrus Damianus
12e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(9 september 2009)
 
4 mrt Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Rupert van Deutz
(9 december 2009)
G
11 mrt Paus Paulus VI - H. Paus Paulus VI - Homilie
Wijding van de kerk van de Aartsadbij van Monte-Cassino
(24 oktober 1964)

Paus Benedictus XVI - Audiëntie Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Benedictus van Nursia
70e catechese in deze reeks
(9 april 2008)

Paus Pius XII - Homilie Paus Pius XII - Homilie
Exsultent hodie
Bij gelegenheid van de 1400 jaar sinds het overlijden van de H. Benedictus van Nurcia - St. Paulus buiten de Muren (Rome) (18 september 1947)
 
12 mrt Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Simeon de Nieuwe Theoloog
13e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(16 september 2009)
 
18 mrt Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Cyrillus van Jeruzalem
(43e catechese in deze reeks)
(27 juni 2007)
 
19 mrt Jozef, voedstervader van Jezus  
22 mrt Z. Clemens Graf von Galen  
25 mrt Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap H
4 apr Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Isidorus van Sevilla
76e catechese in deze reeks
(18 juni 2008)
 
15 apr Paus Benedictus XVI - Homilie
Heiligverklaring van Jozef Damiaan de Veuster en 4 anderen
Sint Pietersbasiliek, Vaticaan
(11 oktober 2009)
(België en U.S.A. op 10 mei)
 
21 apr
27 april H. Petrus Canisius (in Duitstalige gebieden, elders 21 december)  
29 apr Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Catharina van Siëna
(24 november 2010)

H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Spes aedificandi
Over de verklaring van de H. Brigitta van Zweden, H. Catharina van Siena en de H. Teresia Benedicta a Cruce (Edith Stein) tot co-patronen van Europa (1 oktober 1999)
 
1 mei H. Jozef - Arbeider  
2 mei Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Athanasius van Alexandrië
(42e catechese in deze reeks)
(20 juni 2007)
 
3 mei Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Jakobus de Mindere
(28 juni 2006)

Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Filippus
(6 september 2006)

 
10 mei Paus Benedictus XVI - Homilie
Heiligverklaring van Jozef Damiaan de Veuster en 4 anderen
Sint Pietersbasiliek, Vaticaan
(11 oktober 2009)
(viering België en U.S.A.)
 
13 mei Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Juliana van Norwich
(1 december 2010)
(onofficieel)
 
14 mei Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Judas Iskariot en de H. Matthias
(18 oktober 2006)
 
19 mei Paus Benedictus XVI - Toespraak
Ontmoeting met de jongeren
Pastorale reis naar Sulmona - Kathedraal van Sulmona
(4 juli 2010)
 
24 mei Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Katholieke Kerk in de Volksrepubliek China
(27 mei 2007)
Gebedsdag voor China op feest van H. Maria, Hulp der Christenen
 
30 mei Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Jeanne dArc
(26 januari 2011)
 
31 mei Maria Visitatie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth F
7 april Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Afrahat, de Wijze Pers
(21 november 2007)
 
1 juni Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Justinus, filosoof en martelaar
(21 maart 2007)
 
5 juni H. Bonifatius  
11 juni Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Barnabas, Silas en Apollos: drie van de vele medewerkers van de heilige Paulus
(31 januari 2007)
G
13 juni Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Antonius van Padua
(10 februari 2010)
 
22 juni  
24 juni Geboorte St. Jan de Doper  
25 juni Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Maximus van Turijn
(31 oktober 2007)
 
26 juni

H. Jozefmaria Escrivá

 
27 juni Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Cyrillus van Alexandrië
(52e catechese in deze reeks)
(3 oktober 2007)
 
28 juni Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Ireneüs van Lyon
(28 maart 2007)
 
29 juni

H. Petrus, Apostel

en H. Paulus, Apostel
 
3 juli Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Thomas
(27 september 2006)
 
6 juli Paus Pius XII - Toespraak
Con Viva
Bij de zaligverklaring van Maria Goretti
(28 januari 1947)

Paus Pius XII - Toespraak
Per un amoroso disegno
Bij gelegenheid van de heiligverklaring van Maria Goretti (24 juni 1950)

H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
De waarde van kuisheid opnieuw ontdekken
Honderdste sterfdag van de Heilige Maria Goretti, maagd en martelares
(7 juli 2002)
 
8 juli Paus Benedictus XVI - Audiëntie
HH. Priscilla en Aquila
(7 februari 2007)
G
  H. Benedictus, Zie 11 maart  
13 juli Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Barnabas, Silas en Apollos: drie van de vele medewerkers van de heilige Paulus
(31 januari 2007)
G
15 juli Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Bonaventura (1) - zijn leven
(3 maart 2010)

Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Bonaventura (2) - zijn denken en werken
(10 maart 2010)

Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Bonaventura (3) - Zijn theologische motivatie
(17 maart 2010)
 
16 juli Maria van de Berg Karmel G
21 juli Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Laurentius van Brindisi
(23 maart 2011)
 
25 juli Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Jakobus de Meerdere
(21 juni 2006)
 
27 juli

Z. Titus Brandsma, o. carm.

 
1 aug H. Petrus Faber G
4 aug H. Jean-Marie Vianney, Pastoor van Ars G
5 aug Kerkwijding Maria Maggiore, Rome G
8 aug Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Dominicus Guzman
(3 februari 2010)

Paus Benedictus XVI - Audiëntie
De H. Dominicus en het gebed
Castel Gandolfo
(8 augustus 2012)
 
9 aug

H. Edith Stein

 
10 aug Paus Benedictus XVI - Homilie
Christus tegemoet gaan die ons komt bezoeken
1e Zondag van de Advent (Jaar B) - Basiliek Sint Laurentius buiten de Muren
(30 november 2008)
 
15 aug

Maria Tenhemelopneming

Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Tarcisius - patroonheilige van de misdienaars
Tijdens misdienaarsbijeenkomst op het Sint Pietersplein
(4 augustus 2010)
(gedachtenis)
H
20 aug Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Bernardus van Clairvaux
17e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(21 oktober 2009)
 
21 aug Paus Pius XII: Paus Pius XII - Toespraak
Bij gelegenheid van de Heiligverklaring van Paus Pius X
(29 mei 1954)

Paus Benedictus XVI: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Paus Pius X
Binnencourt Castel Gandolfo
(18 augustus 2010)
 
22 aug

Maria Koningin

G
24 aug Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Bartholomeus - (Nathanaël)
(4 oktober 2006)
 
28 aug

H. Augustinus

 
29 aug

Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Het martelaarschap van de H. Johannes de Doper
Castel Gandolfo
(29 augustus 2012)

F
5 sept H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Zaligverklaring Moeder Teresa van Calcutta
(19 oktober 2003)
,
Nederland
Over 25 jaar Pontificaat en Moeder Teresa
(7 oktober 2003)
 
8 sept Maria Geboorte
Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Guillaume de Saint-Thierry
(2 december 2009)
F /
G
12 sept De heilige naam van Maria G
13 sept Paus Benedictus XVI - Brief
Bij gelegenheid van het zestiende eeuwfeest van de sterfdag van de Heilige Johannes Chrysostomos
(10 augustus 2007)
,
Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Johannes Chrysostomos (1) - zijn jaren in Antiochië
(19 september 2007)
,
Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Johannes Chrysostomos (2) - zijn jaren in Constantinopel
(26 september 2007)
 
15 sept

G

16 sep Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Cyprianus van Carthago
(40e catechese in deze reeks)
(6 juni 2007)
 
17 sep Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Robertus Bellarminus
(23 februari 2011)
 
21 sep  
23 sep G
26 sep Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Zalige Paus Paulus VI
Wereldmissiezondag - Sint Pietersplein
(19 oktober 2014)
 
29 sep H.H. Michaël, Gabriël en Rafaël, Aartsengelen  
30 sep

Paus Franciscus:
Paus Franciscus - Apostolische Brief
Scripturae Sacrae affectus
1600e verjaardag van het overlijden van de heilige Hiëronymus (30 september 2020)

Paus Benedictus XVI:
Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Hieronymus (1) - zijn leven
(7 november 2007)

Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Hieronymus (2) - zijn werken
58ste catechese in de serie Christus en Zijn Kerk
(14 november 2007)

Paus Benedictus XV
Paus Benedictus XV - Encycliek
Spiritus Paraclitus
Over de H. Hieronymus (15 september 1920)

 
1 okt Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Romanus Melodus
72e catechese in deze reeks
(21 mei 2008)
 
4 okt H. Paus Paulus VI - Brief
Sacrosancta Portiunculae ecclesia
Aan Weleerwaarde Constantinum Koser, Ordinis Fratrum Minorum Vicarium Generalem, bij gelegenheid van het 700 jarig bestaan van de aflaat aan Sint Franciscus door Paus Honorius III (14 juli 1966)

Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Franciscus van Assisi
(27 januari 2010)

H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
De vredesboodschap in Assisi
(4 oktober 1962)

Paus Leo XIII Paus Leo XIII - Encycliek
Auspicato
Over St Franciscus (17 september 1882)

Paus Benedictus XV Paus Benedictus XV - Encycliek
Sacra propediem
Over St Franciscus (6 januari 1921)

Paus Pius XI Paus Pius XI - Encycliek
Rite expiatis
Over de verering van St. Franciscus (30 april 1926)
 
7 okt

Maria van de Rozenkrans

G
9 okt  
15 okt Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Theresia van Avila
(2 februari 2011)
G
17 okt Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Ignatius van Antiochië
(14 maart 2007)
G
22 okt Heilige Paus Johannes Paulus II G
28 okt Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Simon de Ijveraar en H. Judas Taddeüs
(11 oktober 2006)
 
28 okt Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Simon de Ijveraar en H. Judas Taddeüs
(11 oktober 2006)
 
30 okt Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Decreet over de deugden van Maria Teresia van de H. Jozef
(20 december 2002)
(in wereld Anna Maria Tauscher van den Bosch)
G
7 nov

H. Willibrord

H
8 nov Z. Duns Scotus G
10 nov H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Aeterna Dei Sapientia
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
(11 november 1961)
 
11 nov Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Theodorus Studites
7e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(27 mei 2009)
 
15 nov  
16 nov Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Mechtildis van Hackeborn ook H. Mechtildis van Helfta
(29 september 2010)
 
17 nov  
18 nov Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Odo, tweede abt van Cluny
11e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(2 september 2009)
G
21 nov Opdracht van Maria in de tempel (apocrief) G
23 nov G
30 nov F
2 dec Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Chromatius van Aquileia
61e catechese in de reeks: Christus en Zijn Kerk
(5 december 2007)
 
4 dec Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Clemens van Alexandrië
(18 april 2007)

Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Johannes Damascenus
6e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(6 mei 2009)
 
7 dec Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Ambrosius van Milaan
(24 oktober 2007)
 
8 dec

Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria

H
09 dec Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Decreet van de Heiligverklaring van Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Heiligverklaring door Paus Johannes Paulus II in Guadaloupe bij Mexico-Stad
(31 juli 2002)
 
16 dec Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Eusebius van Vercelli
(17 oktober 2007)
 
14 dec Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Johannes van het Kruis
(16 februari 2011)
 
21 dec Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Petrus Canisius
(9 februari 2011)
(in Duitstalige gebieden 27 april)
 
25 dec Geboorte van de Heer H
26 dec

H. Stefanus, protomartelaar

F
27 dec F

 Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test