• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kerkelijk spreken over viering van de H. Mis

Het overzicht gaat uit van de Novo Ordo van de Romeinse Ritus (Missaal van Paus Paulus VI, 1969). De basisvoorschriften zijn de vinden in Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
(18 maart 2002)
dat vertrekpunt is voor diverse aparte voorschriften en aanpassingen. De betreffende alinea's daaruit worden nog bij de betreffende onderdelen geplaatst.

Met Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Sacramentum Caritatis
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
(22 februari 2007)
en Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
heeft Paus Benedictus XVI nog een aantal punten verder aangescherpt of uitgelegd. Ook deze documenten worden aan het onderstaande overzicht toegevoegd.

In een latere instantie komt er waarschijnlijk een apart voor de Vetus Ordo van de Romeinse Ritus (Missaal van Paus Johannes XXIII, 1962). Daar is eerder sprake van dat dit Missaal eindpunt is van een veelheid aan regelingen, op een enkele uitzondering na. Wel zijn er diverse toelichtingen bij Dubia uit latere jaren, die van belang zijn.

Voor beide Vormen is in het dossier Liturgie ook meer detailinformatie beschikbaar (ook over de andere Sacramenten, het Getijdengebed etc.)

{nog in opzet}


Laatste wijziging: 12 juli 2020

 Zie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test