• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Lector en acoliet

Traditioneel (vanaf 252 n. Christus) kent de Katholieke Kerk 7 stappen van "Wijdingen" om priester te kunnen worden. Deze worden gebruikelijk verdeeld in 4 lagere wijdingen, waarvan Lector en Acoliet, en 3 hogere Wijdingen, waarvan de laatste het Priesterschap. In wat nu de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus heet, alsmede in de Oosterse Kerken, bestaan al deze stappen.
Na Vaticanum II werden alleen de diaken en -priesterwijding behouden en de 'aanstellingen' (dus geen 'sacramentele wijding') tot Lector en Acoliet als voorwaarde gesteld om priester gewijd te worden. Paus Franciscus heeft deze aanstellingen nu losgekoppeld van de Wijding tot Priester door deze open te stellen voor mannen en vrouwen..

De vier lagere wijdingen (ook wel: kleine wijdingen of mindere orden) zijn

  1. Ostiarius (deurbewaarder/koster)
  2. Lector (lezer)
  3. Exorcist (bezweerder)
  4. Acoliet (misdienaar)

De drie hogere wijdingen (soms: grote wijdingen) zijn

  1. Subdiaken
  2. Diaken
  3. Priester

Laatste wijziging: 11 mei 2021

Lector en acoliet

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
(18 maart 2002)

Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI

H. Paus Johannes Paulus II

H. Paus Paulus VI

Congregatie voor de Clerus
Ecclesiae de mysterio
Het mysterie van de Kerk - Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters
(15 augustus 1997)

OverigeZie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test