• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sociale leer

Het is ruim 120 jaar geleden dat Paus Leo XIII de Encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
publiceerde, het begin van het moderne denken over de sociale leer, zeker in de Kerk, maar ook in de maatschappij. Tevens is het meer dan 50 jaar geleden dat de Encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
van de H. Paus Johannes XXIII uitkwam en ook de sociale leer tot onderwerp heeft.

Het uitgangspunt van de sociale leer van de Kerk is de mens die beeld is van God (“imago Dei”). Daaruit volgen de andere vertrekpunten als de waardigheid van de mens, de roeping van de mens, de roeping van de gemeenschap, de vrijheid als gave en opdracht. De Sociale leer richt zich op de gemeenschap en onderlinge verhoudingen (‘bonum commune’) en onderscheidt daar toe de drie kernbegrippen van personaliteit, solidariteit en subsidiariteit.

Op 26 oktober 2004 is te Rome het Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)
uitgebracht. Opdrachtgever was Paus Johannes Paulus II. Het Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)
is een synthese van kerkelijke documenten en uitspraken en bestemd “voor allen, katholieken en alle mensen van goede wil, die het welzijn van mensen en de samenleving willen bevorderen”. Het Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)
bevat een volledig overzicht van de katholieke Sociale leer.


Laatste wijziging: 3 februari 2021

Pauselijke Raad 'Justitia et Pax'

26-10-2004 - Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk
(26 oktober 2004)

Daarin opgenomen:

Catechismus van de Katholieke Kerk

Tweede Vaticaans Concilie

Vijfde Lateraans Concilie

Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI

H. Paus Johannes Paulus II

H. Paus Paulus VI

H. Paus Johannes XXIII

Paus Pius XII

Paus Pius XI

Paus Leo XIII

Z. Paus Pius IX

Paus Paulus III

 • 02-06-1537 - Apostolische Brief Paus Paulus III - Apostolische Brief
  Veritas Ipsa
  Excommunicatie voor hen die autochtone bevolking als slaven gebruiken (2 juni 1537)
 • 29-05-1537 - Apostolische Brief Paus Paulus III - Apostolische Brief
  Pastorale Officium
  Aan Kardinaal Juan Pardo de Tavera, aartsbisschop van Toledo - Het van mensen op vrijheid en eigendom (29 maart 1537)

Congregatie voor de Geloofsleer

Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling

Tweede Gewone Bisschoppensynode

 • 31-10-1971 - Bisschoppensynodes
  De iustitia in mundo
  Lineamenta voor de 2e Gewone Bisschoppensynode (31 oktober 1971)
  , De bevordering van rechtvaardigheid in de wereld is onderdeel van de missie van de Kerk

Nederlandse Bisschoppen

Capita Selecta

Financiële ethiek

ACLIZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test