• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uitersten: de dood, het oordeel, de hel en de hemel

Wij geloven in het eeuwig leven. Wij geloven, dat, aan de overkant van dit leven, Gods volk bestaat uit de zielen van al wie sterven in Christus' genade: of ze nog in het vagevuur moeten worden gelouterd dan wel bij het verlaten van hun lichaam meteen door Jezus worden opgenomen in het paradijs, zoals ook met de goede moordenaar is gebeurd. Voorgoed zal de dood het onderspit delven op de dag van de wederopstanding, wanneer deze zielen zich weer met hun eigen lichaam zullen verenigen.

Wij geloven, dat de hemelse Kerk wordt gevormd door de talloze zielen die rond Jezus en Maria zijn verzameld in het paradijs. Daar, in de eeuwige zaligheid, zien zij God zoals Hij is. Samen met de heilige engelen zijn ook zij, in mindere of meerdere mate, betrokken bij de goddelijke heerschappij die de verheerlijkte Christus uitoefent over de wereld: zij spreken voor ons ten beste en met broederlijk medeleven komen zij onze zwakheid te hulp.

Wij belijden één gemeenschap van al wie in Christus geloven: of ze nog op aarde onderweg zijn dan wel, na dit bestaan, hun loutering voltooien of reeds genieten van de eeuwige zaligheid. Allen tezamen vormen zij één Kerk en wij geloven, dat in deze gemeenschap onze gebeden altijd gehoor vinden bij God en zijn heiligen, naar het woord van Christus: Vraagt en gij zult verkrijgen. En zo, vol geloof en hoop, verwachten wij de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.

H. Paus Paulus VI H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Solemni hac liturgia - Credo van het Volk van God
Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof
(30 juni 1968)

(in ontwikkeling)


Laatste wijziging: 25 november 2020

Heilige Schrift
Heilige Schrift
Willibrordvertaling 1975
()

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Paus Benedictus XVI

H. Paus Johannes Paulus II

Paus Pius XII

Concilie van Trente

Congregatie voor de Geloofsleer

Uit de systematische index van Denzinger

Uitleg van publicatie vanuit de Denzinger

1500 Van groot dogmatisch belang
2001 Verwijzing naar een veroordeelde leer
(355) Plaats, die alleen impliciet of verwijzend betrekking heeft op de daaraan voorafgaande uitspraak

(onderstaand voorlopige opstelling van DH-nummers en - voor zover beschikbaar -.de verwijzing naar (titels van) teksten in deze database)

 Zie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test