• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Familie, huwelijk en gezin

Het gezin wordt de "hoeksteen van de maatschappij" genoemd, maar nog meer de "kleine huiskerk". Als plek waar de mens tot ontwikkeling komt, zijn opvoeding geniet, waar man en vrouw hun huwelijkssacrament beleven met eventueel kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd, kent het warme belangstelling van het kerkelijk overheid.


Laatste wijziging: 6 mei 2021

Icoon van de H. Familie

Teksten

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Het vierde gebod: Eer uw vader en uw moeder

Concilies, Synodes, Kerkelijk Wetboek

Heilige Vader

Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI

Paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus I

Paus Paulus VI

Paus Johannes XXIII

Paus Pius XII

Paus Pius XI

Paus Benedictus XIV

 • 21 okt 1921, Decreet H. Congregatie voor de Riten Congregatie voor de Riten
  Urbis et Orbis (enkele feesten worden uitgebreid tot de gehele Kerk)
  O.a. van het feest van de Heilige Familie (26 oktober 1921)
  - O.a. het feest van de H. Familie voor de gehele wereldkerk toegestaan

Paus Leo XIII

 • 14 juni 1892, Apostolische Brief Paus Leo XIII - Apostolische Brief
  Neminem Fugit
  Over het Heilig Huisgezin
  (14 juni 1892)
  over de Heilige Familie en instellen van een speciaal feest voor de wereldkerk
 • 10 feb 1880, Encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
  Arcanum Divinae Sapientiae
  Over het christelijk huwelijk (10 februari 1880)
  , over het christelijk huwelijk
 • 21 apr 1878, Encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
  Inscrutabili Dei Consilio
  Over gevaren van de maatschappij (21 april 1878)

Curie

Congregatie voor de Geloofsleer

Congregatie voor de Eredienst

 • 19 mrt 1990 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
  Ordo celebrandi Matrimoniam, editio typica altera
  Rituale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum (19 maart 1990)

Congregatie voor het Concilie

 • 2 aug. 1907, Decreet Congregatie van het Concilie
  Ne Temere
  Over verloving en huwelijk (2 augustus 1907)
  - O.a. over verloving en huwelijk

Congregatie voor de Riten

 • 19 mrt 1969 Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
  Ordo celebrandi Matrimonium
  Het Huwelijk (19 maart 1969)

Congregatie voor de Oosterse Kerken

Congregatie voor de Katholieke Vorming

Romeinse Rota

 • Door de Romeinse Rota worden ook veel huwelijksprocessen gevoerd. Bij de opening van het werkjaar spreekt de Paus veelal over aangelegenheden rond het huwelijk en de kerkelijke wetten en de taak van de rechters van de Rota daarin. (Zie overzicht in het betreffende dossier)

Pauselijke Academie voor het Leven

Pauselijke Raad voor het Gezin

Internationale Theologische Commissie

Pauselijke Raad voor de Interreligieuze dialoog

Secretariaat voor de eenheid onder de Christenen

 • 17 okt 1973, Secretariaat voor eenheid der Christenen
  Notitie over toelating gemengd gehuwden tot de Eucharistie (17 oktober 1973)

Bisschoppenconferenties

Bisschoppenconferentie van Nederland

Bisschoppenconferentie van België

Bisschoppenconferentie van Duitsland

Berichten

Enkele onderwerpen

Bejaarden

Gemengde huwelijken

Gescheiden hertrouwden toelaten tot de Sacramenten?

Huwelijksprocessen, waaronder nietigverklaringsprocessen

Kinderen

VrouwZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test