• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Goede Week en Pasen 2014


Laatste wijziging: 20 februari 2015

Woorden van de H. Vader in de Veertigdagentijd 2014

Goede Week 2014
13 april 2014 - Palmzondag en de Passie van Onze Heer
  29e Wereld Jongeren Dag
Zegening van de Palmen, Processie en Mis
Homilie: Paus Franciscus - Homilie
Waar is mijn hart?
Palmzondag (Jaar A) - Sint Pietersplein
(13 april 2014)
  Angelus Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Wereldjongerendagen en Heiligverklaringen
Palmzondag 2014 - Sint Pietersplein
(13 april 2014)
  Boodschap voor Wereld Jongeren Dag 2014 Boodschap: Paus Franciscus - Boodschap
Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Mt. 5, 3)
Voor de 29e Wereldjongerendag - Palmzondag 2014
(21 januari 2014)
     
14 april 2014 -Maandag in de Goede Week
  Ontvangst Pauselijk seminarie van  Anagni Toespraak: Paus Franciscus - Toespraak
In het priesterschap is er geen plaats voor middelmatigheid
Tot de gemeenschap van het Pauselijk Seminarie van Anagni
(14 april 2014)
16 april 2014 - Woensdag in de Goede Week
  Algemene Audiëntie Catechese: Paus Franciscus - Audiëntie
Gods overwinning in een schijnbare mislukking - Catechese over de Goede Week
Sint Pietersplein
(16 april 2014)
17 april 2014 - Witte Donderdag
  Chrismamis Homilie: Paus Franciscus - Homilie
Gezalfd met de olie van vreugde
Chrismamis 2014 - Sint Pietersbasiliek
(17 april 2014)
  Viering van de Voetwassing en de Instelling van het Allerheiligst Sacrament en het Sacrament van de Wijding Homilie:
18 april 2014 - Goede Vrijdag
  Viering van het Lijden van de Heer Homilie door P. Cantalamessa: Prefectuur van het Pauselijk Huis - Prediker van het Pauselijk Huis
Ook Judas, de verrader, was bij hen
Homilie tijdens de herdenking van het lijden en sterven van Christus
(18 april 2014)
  Via Crucis in het Colosseum Toespraak: Paus Franciscus - Toespraak
We zijn Gods kinderen, geen dingen of voorwerpen
Meditatie aan het einde van de Kruisweg in het Colosseum, Rome
(18 april 2014)
VERRIJZENIS VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS - PASEN 2014
19 april 2014 - Heilige of Stille Zaterdag
  Paaswake Homilie: Paus Franciscus - Homilie
Op weg naar het Galilea van ons leven!
Tijdens de Paaswake 2014 - Sint Pieterbasiliek
(19 april 2014)
20 april 2014 - Verrijzenis van de Heer - Paaszondag
  Urbi et Orbi Boodschap: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Christus surrexit, venite et videte! - Christus is Verrezen, kom en ziet!.
Toespraak voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi - Pasen 2014 - Sint Pietersplein
(20 april 2014)
21 april 2014 - Paasmaandag
  Regina Caeli Toespraak: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Christus is verrezen! - Hij is waarlijk verrezen!
Maandag onder het Paasoctaaf - Sint Pietersplein
(21 april 2014)
23 april 2014 - Woensdag onder het octaaf van Pasen
  Algemene Audiëntie Catechese: Paus Franciscus - Audiëntie
“Waarom zoekt ge de levende onder de doden?”
Woensdag onder het Octaaf van Pasen - Sint Pietersplein
(23 april 2014)
27 april 2014 - Tweede zondag van Pasen ofwel Beloken Pasen / Barmhartigheidszondag
  Tijdens de Heiligverklaring van de Pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II Homilie: Paus Franciscus - Homilie
Bij gelegenheid van de heiligverklaring van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II
Tweede Zondag van Pasen / Beloken Pasen / Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid - Sint Pietersplein
(27 april 2014)
  Regina Caeli: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Aan het einde van de viering
Tweede Zondag van Pasen / Beloken Pasen / Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, waaronder heiligverklaring van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II - Sint Pietersplein
(27 april 2014)


Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test