• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticanum II

Bij gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de sluiting van het Tweede Oecumenische Vaticaanse Concilie door Paus Paulus VI op 8 december 1965, is dit dossier tot stand gekomen en bij het 50 jarig jubileum van de opening van het Concilie herzien.

Naast de uiteindelijke zestien Dogmatische Constituties, Decreten en Verklaringen van het Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie is het belangrijk om een aantal documenten te bestuderen die "flankerend" aan dit Concilie zijn te vinden. Getracht is hier een selectie daarvan te geven, waarbij volledigheid niet nagestreefd is. Als richtsnoer is genomen de officiële uitgave onder de titel Constitutiones, Decreta, Declerationes uitgegeven door de Cura et Studio Secretariae Generalis Concilii Oecumenici Vaticani II in de editie van Libreria Editrice Vaticana (1993)


Laatste wijziging: 22 mei 2022

Periode van het Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie

Zalige Paus Johannes XXIII

Aankondiging van het Concilie

 

Voorbereidende fase

Eerste Zittingsperiode: 11 oktober 1962 - 8 december 1962

Bij het begin van alle beraadslagingen gedurende het Concilie werd het gebed 4e Concilie van Toledo
Adsumus, Sancte Spiritus
Conciliegebed
(5 december 633)
gebeden. 

Sessio 1 - 1e Zitting

1e Tussenperiode

Paus Paulus VI

Tweede Zittingsperiode: 29 september 1963 - 4 december 1963

Sessio II - 2e Zitting

Sessio III - 3e Zitting

2e Tussenperiode

Derde Zittingsperiode: 14 september 1964 - 21 november 1964

Sessio IV - 4e Zitting

Sessio V - 5e Zitting

3e Tussenperiode

Vierde Zittingsperiode: 14 september 1965 - 8 december 1965

Sessio VI - 6e Zitting

Sessio VII - 7e Zitting

Sessio VIII - 8e Zitting

Sessio IX - 9e Zitting

Sessio X - 10e Zitting

Sluiting van het Concilie - 8 december 1965

Verdere uitwerking van het Concilie in de periode sindsdien (een kleine selectie):

Paus Paulus VI

Paus Johannes Paulus II

Paus Benedictus XVIZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test