• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ad limina Apostolorum

Tot de plichten van een Bisschop behoort het een keer in de vijf jaar op pelgrimstocht te gaan naar de graven van Petrus en Paulus te Rome Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 400. De graven worden beschouwd als "drempel" (="limina") van de overgang van het aardse leven naar het eeuwige leven. De Bisschoppen, als opvolgers van de Apostelen, vereren in Rome twee van de belangrijkste Apostelen, die daar gestorven en begraven liggen. Petrus onder de St. Pieter en Paulus onder de St. Paulus Buiten-de-Muren.

Ze spreken dan tevens met de opvolger van Petrus, de Paus, en brengen werkbezoeken aan de diverse Curie-departmenten, waarbij ze verslag uitbrengen over de stand van zaken in hun Bisdom Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 399.
Vanaf 1585 is de verplichting vastgelegd. Vroeger gingen de Bisschoppen individueel, Paus Paulus VI heeft in 1975 dit gewijzigd en sindsdien gaat men gemeenschappelijk als Bisschoppenconferentie. Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen en Regulieren, Over het bezoek "Ad Limina" en de verslagen over de Bisdommen (29 juni 1975)

Aan het einde van de beraadslagingen worden er toespraken uitgewisseld. Met name de Paus geeft dan een samenvatting van de besprekingen, waarbij hij zijn broederlijke zorg deelt door aandachtspunten mee te geven.
Voor Nederland is er een Bijzondere Synode geweest om de situatie te bespreken. Weliswaar was dat geen "Ad Limina bezoek" in de eigenlijke zin, maar wel van belang voor de situatie in Nederland.

In de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
over de Curie, die per 5 juni 2022 van kracht is geworden, zijn regelingen opgenomen voor de "Ad Limina"-bezoeken: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
.
Van 1988 tot juni 2022 werd het bepaald in de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
.

Het Kerkelijk Wetboek kent de volgende regelingen omtrent "Ad Limina"-bezoeken:


Laatste wijziging: 19 december 2022

 Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test