• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hoogfeest van Petrus en Paulus

Het Hoogfeest van Petrus en Paulus wordt gevierd op 29 juni. Op deze dag herdenken we de marteldood van de beide Apostelen, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beiden hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen.

Overeenkomstig Jezus' voorzegging is Petrus geroepen tot een alomvattende taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64.

Paulus, prediker van het Evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en de eerste gemeente in Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67.

Hun graven bevinden zich in de Eeuwige Stad, resp. op de Vaticaanse heuvel en aan de Via Ostia.

De nauwe band, die beiden in leven en dood heeft verenigd, en hun uitzonderlijke betekenis voor de Kerk worden tot uitdrukking gebracht in hun gezamenlijke viering op 29 juni. Op deze dag legt de Paus nieuw benoemde metropolitane aartsbisschoppen het pallium op. Paus Benedictus XVI heeft o.a. in zijn Paus Benedictus XVI - Homilie
Zoals Jezus wil ik een herder zijn, zoals Petrus een visser van mensen
Bij de aanvang van de Petrinische dienst als Bisschop van Rome
(24 april 2005)
, een uitleg gegeven van de betekenis van het pallium.

Paus Paulus VI heeft van juni 1967 tot en met juni 1968 een "Jaar van het Geloof" afgekondigd vanwege de 19e eeuwfeest van het martelaarschap van Petrus en Paulus.


Laatste wijziging: 19 december 2022

Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI

Paus Paulus VI

Paus Pius XII

Berichten

 

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test