• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Conclaaf

Een conclaaf is een geheime vergadering van kiesgerechtigde kardinalen in het Vaticaan om te komen tot de keuze van een nieuwe Paus. In de Rooms Katholieke Kerk is deze keuze voorbehouden aan de kardinalen. Zij kunnen in principe iedere mannelijk katholiek kiezen, die zij geschikt achten. Feitelijk is de laatste eeuwen echter altijd een lid van het Kardinalencollege tot Paus gekozen.

Na het overlijden of het aftreden van een Paus wordt een conclaaf door de Kardinaal-Camerlengo bijeengeroepen. Na een overlijden is dat zo spoedig mogelijk na de 'Novemdiales', de negen dagen durende rouwperiode. Na een aftreden is dit niet gespecificeerd, maar binnen 15 tot 20 dagen ná het vacant worden van de pauselijke zetel. Maar het College van Kardinalen mag, om dwingende redenen, dit verlaten. Vervroegen mag, indien vaststaat dat alle kieskardinalen aanwezig zijn.

Over het afstand doen van het ambt als bisschop van Rome, de opvolger van Petrus, zegt de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
:

§ 2 Als het voorkomt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de geldigheid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze kenbaar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt.

Het Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
heeft in canon Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
een gelijkluidende bepaling.

11-02-2013: Paus Benedictus XVI - Paus Benedictus XVI - Toespraak
Verklaring over het afstand doen van het ambt als Bisschop van Rome, de opvolger van Petrus
(10 februari 2013)

In de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
is bepaald dat met het begin van het conclaaf zal liggen tussen de 15 volle dagen ná het wettig vacant worden van de Apostolische Stoel en de 20 dagen. Vervroeging mag indien vaststaat dat alle kieskardinalen aanwezig zijn. Verlaten mag "om ernstige redenen". Pas na de eerste vergadering van de 'Algemene Congregatie' van het College van Kardinalen, vanaf 4 maart, zal bepaald worden wanneer het Conclaaf zal beginnen.


Laatste wijziging: 19 december 2022

De laatste stand van de regels die gelden voor een Conclaaf zijn gebaseerd op:

Enkele belangrijke regelingen die voorheen golden en die voor een belangrijk deel door de hierboven genoemde regelingen zijn vervangen:

Liturgische teksten aanpassen i.v.m. Sede Vacante:Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test