• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Over het christelijk gebed

Op 4 mei 2011, de woensdag ná de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II, is Paus Benedictus XVI begonnen aan een nieuwe reeks catecheses, dit keer gewijd aan het christelijk gebed.

"In de komende catecheses en in navolging van de Heilige Schrift, de grote traditie van de Kerkvaders, de Meesters van de spiritualiteit en in navolging van de Liturgie, willen wij in een ‘gebedsschool’ leren de relatie met onze Heer meer intens te beleven. Wij weten eigenlijk wel dat het gebed niet zo vanzelfsprekend is: we moeten leren bidden alsof we steeds opnieuw deze kunst onder de knie moeten krijgen. Zelfs diegenen die reeds ver gevorderd zijn in hun geestelijk leven blijven de nood ervaren steeds in de leer te blijven gaan bij Jezus om authentiek te leren bidden. We ontvangen de eerste les van de Heer doorheen zijn voorbeeld. Het Evangelie beschrijft ons de voortdurende, intieme dialoog van Jezus met de Vader: het is een diepe verbintenis van diegene die op deze aarde is gekomen niet om zijn wil te doen, maar de wil van de Vader die hem gezonden heeft voor het heil van de mensen." (Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Het gebed
1e catechese in de reeks over het christelijk gebed
(4 mei 2011)
)


Laatste wijziging: 5 november 2020

Inleiding

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed
  1e catechese in de reeks over het christelijk gebed
  (4 mei 2011)
  (4 mei 2011)
 2. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Homo reliogiosus
  2e catechese in de reeks over het christelijk gebed
  (11 mei 2011)
  (11 mei 2011)

Biddende voorbeelden

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Abrahams bidden
  3e catechese in de reeks over het christelijk gebed
  (18 mei 2011)
  (18 mei 2011)
 2. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gevecht van Jakob met God
  4e catechese in de reeks over het christelijk gebed
  (25 mei 2011)
  (25 mei 2011)
 3. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Mozes - de liefde van God openbaart zich in de geschiedenis
  5e catechese in de reeks over het christelijk gebed
  (1 juni 2011)
  (1 juni 2011)
 4. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Elia - verkondiger van de waarheid, verwijzend naar de enige God
  6e catechese in de reeks over het christelijk gebed
  (15 juni 2011)
  (15 juni 2011)

Het Boek der Psalmen *

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De Psalmen om door Christus tot God te bidden
  7e catechese in de reeks over het christelijk gebed
  (22 juni 2011)
  (22 juni 2011)

Over diverse onderwerpen

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het lezen van de Bijbel, geestelijk voedsel
  Castel Gandolfo
  (3 augustus 2011)
  (3 aug. 2011)
 2. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De oase van de geest
  Cortille van Castel Gandolfo
  (10 augustus 2011)
  (10 aug. 2011)
 3. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Tenhemelopneming van Maria en over het innerlijk gebed
  Cortille van Castel Gandolfo
  (17 augustus 2011)
  (17 aug. 2011)
 4. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Schoonheid: wegen naar God
  Piazza della Libertà - Castel Gandolfo
  (31 augustus 2011)
  (31 aug. 2011)

Het Boek der Psalmen (voortzetting)

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Sta op, o Heer, red mij! - over Psalm 3
  (7 september 2011)
  (7 sept. 2011)
 2. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten - Over Psalm 22
  Vaticaan, Aula Paulus VI
  (14 september 2011)
  (14 sept. 2011)
 3. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Mijn Herder is de Heer! het ontbreekt mij aan niets - Over Psalm 23
  (5 oktober 2011)
  (5 okt. 2011)
 4. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het is belangrijk Gods aanwezigheid in ons leven indachtig te zijn - over Psalm 126
  (12 oktober 2011)
  (12 okt. 2011)
 5. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Herinnering aan en dankbaarheid voor het goede - over Psalm 136
  (19 oktober 2011)
  (19 okt. 2011)
 6. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het grote lied over de Wet - Over Psalm 119
  Sint Pietersplein, Vaticaan
  (9 november 2011)
  (9 nov. 2011)
 7. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De Koning Messias - Over Psalm 110
  (16 november 2011)
  (16 nov. 2011)

Het gebed van Jezus

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed van Jezus
  (30 november 2011)
  (30 nov. 2011)
 2. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De parel van de hymne van de vreugde - De Jubelzang van Jezus
  Vaticaan, Aula Paulus VI
  (7 december 2011)
  (7 dec. 2011)
 3. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed voor het aangezicht van God en de genezende en heilzame werking daarvan
  Vaticaan, Aula Paulus VI
  (14 december 2011)
  (14 dec. 2011)
 4. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed en de Heilige Familie van Nazareth
  (28 december 2011)
  (28 dec. 2011)
 5. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed van Jezus bij het Laatste Avondmaal
  (11 januari 2012)
  (11 jan. 2012)
 6. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het hogepriesterlijk gebed van Jezus
  Aula Paolo VI
  (25 januari 2012)
  (25 jan. 2012)
 7. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Jezus’ gebed in de Hof van Olijven
  (1 februari 2012)
  (1 feb. 2012)
 8. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed van de stervende Jezus op het kruis (bij Matteus en Marcus)
  Aula Paolo VI
  (8 februari 2012)
  (8 feb. 2012)
 9. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De woorden van Jezus onmiddellijk voorafgaand aan Zijn sterven (bij Lucas)
  (15 februari 2012)
  (15 feb. 2012)
 10. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Gebed en stilte: Jezus, meester van het gebed
  (7 maart 2012)
  (7 mrt. 2012)

Het gebed in de Handelingen van de Apostelen

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De biddende aanwezigheid van Maria temidden van de leerlingen
  (14 maart 2012)
  (14 mrt. 2012)
 2. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed in de eerste Christengemeenschap
  (18 april 2012)
  (18 apr. 2012)
 3. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het primaat van het gebed en het Woord van God (Hand. 6, 1-7)
  (25 april 2012)
  (25 apr. 2012)
 4. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed van de eerste christelijke martelaar (Hand. 7, 53-60)
  (2 mei 2012)
  (2 mei 2012)
 5. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed van de Kerk voor Petrus
  (9 mei 2012)
  (9 mei 2012)

Het gebed in de Brieven van Paulus

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed, gave van de Heilige Geest
  (16 mei 2012)
  (16 mei 2012)
 2. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Gods vaderschap
  (23 mei 2012)
  (23 mei 2012)
 3. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  In Jezus Christus het ja tegen God en het gelovig amen van de Kerk (2 Kor. 1, 3-14.19-20)
  (30 mei 2012)
  (30 mei 2012)
 4. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De kracht van het gebed en de contemplatie (2 Kor. 12, 1-10)
  (13 juni 2012)
  (13 juni 2012)
 5. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De goddelijke zegen voor de schepping door God de Vader (Ef. 1, 3-14)
  (20 juni 2012)
  (20 juni 2012)
 6. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  God imiteren, is zich geven in liefde
  (27 juni 2012)
  (27 juni 2012)

Heiligen en het gebed

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De H. Alfonsus Maria de’ Liguori en het gebed
  Castel Gandolfo
  (1 augustus 2012)
  (1 aug. 2012)
 2. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De H. Dominicus en het gebed
  Castel Gandolfo
  (8 augustus 2012)
  (8 aug. 2012)

Het gebed in het boek Openbaringen

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed in het eerste deel van het boek Openbaringen (Openb. 1, 4-3, 22)
  Aula Paulus VI - Vaticaanstad
  (5 september 2012)
  (5 sep. 2012)
 2. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Het gebed in het tweede deel van het boek Openbaringen (Openb. 4, 1-22, 21)
  Aula Paulus VI - Vaticaanstad
  (12 september 2012)
  (12 sep. 2012)

Liturgie als gebedsschool

 1. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  De liturgie, de school van het gebed: de Heer zelf leert ons bidden
  (26 september 2012)
  (26 sep. 2012)
 2. Paus Benedictus XVI - Audiëntie
  Liturgie - de cultus van de open hemel
  (3 oktober 2012)
  (3 okt. 2012)

* = Aanhaling van Psalmteksten worden vertaald veelal volgens de Canisius-vertaling, omdat deze dichter tegen de door de Paus gebruikte Italiaanse vertaling is.Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test