• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Celibaat

Rond het Sacrament van de Wijding, meer in het bijzonder het ambtelijk priesterschap in de Rooms Katholieke Kerk, wordt vaak het punt van het celibaat in de discussie gebracht. Enerzijds als het onderscheidende met andere Christelijke gemeenschappen en kerken, anderzijds extra dimensie in het priesterschap. Voor de één een teken van heiligmaking, voor de ander een obstakel. Het leergezag heeft zich zeker impliciet erover uitgesproken als ze over het Sacrament van het Priesterschap spreekt. Onderstaand enkele documenten waarin ook meer expliciet ingegaan wordt op het celibaat (veelal in de context van het prietserschap, maar kan ook gelezen worden in de context van mannelijke- en vrouwelijke religieuzen).


Laatste wijziging: 8 februari 2020

Heilige Schrift

Vaticanum II

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)

Emeritus Paus Benedictus XVI

 • 17-09-2019 - Paus Benedictus XVI - Emeritaat
  Het katholieke priesterschap
  Bijdrage aan het boek Uit het diepst van ons hart: priesterschap, celibaat en de crisis van de katholieke Kerk met verdere bijdragen van Kard. Sarah, in het Frans gepubliceerd 15-01-2020 (17 september 2019)

Paus Benedictus XVI

H. Paus Johannes Paulus II

H. Paus Paulus VI

H. Paus Johannes XXIII

Paus Pius XII

 • 25-03-1954: Encycliek - Paus Pius XII - Encycliek
  Sacra virginitas
  Over gelofte van de maagdelijkheid (25 maart 1954)
 • 23-03-1950: Apostolische Exhortatie - Paus Pius XII - Apostolische Exhortatie
  Menti Nostrae
  Aan geheel de geestelijkheid in vrede de na te streven heiligheid van het priesterlijk leven (23 september 1950)

Paus Pius XI

H. Paus Pius X

Synode van Elvira

 • 30-11-305: Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
  Episcopalis Consecrationis (30 november 1944)

Congregatie voor de Oosterse Kerken

 • 14-06-2014: Congregatie voor de Oosterse Kerken
  Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali
  Pauselijke regels aangaande getrouwde priesters van Oosterse Kerken (14 juni 2014)

Nederlandse BisschoppenconferentieZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test