• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Personele Ordinariaten

Met de Apostolische Constitutie Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie
Anglicanorum Coetibus
Het voorzien in persoonlijke ordinariaten voor Anglicanen die in de volledige gemeenschap toetreden tot de Katholieke Kerk
(4 november 2009)
heeft Paus Benedictus XVI het mogelijk gemaakt dat anglicaanse geestelijken en kerkelijke gemeenschappen kunnen toetreden tot de volle gemeenschap met Rooms Katholieke Kerk, en dus met de Paus, en daar in een zgn. "personele ordinariaat" (voor een deel te vergelijken met een legerbisdom), met behoud van de anglicaanse liturgische, spirituele en pastorale tradities (voorzover deze niet strijdig zijn met die van de Rooms Katholieke Kerk), deel van uitmaken.
Op 15 januari 2011 werd de eerste van deze Ordinariaten opgericht bij decreet van de Congregatie voor de Geloofsleer, waarbij drie gewezen anglicaanse bisschoppen werden gewijd tot Rooms Katholieke priesters en waarbij één van hen, Keith Owens, tot de eerste Ordinarius van het Personele Ordinariaat van O.L.V. van Walsingham met als patroon de Z. John Henry Newman (dat opgericht is in het territorium van de Katholieke Bisschoppenconferenties van Engeland en Wales), werd benoemd.

Op 1 januari 2012 werd voor de Verenigde Staten van Amerika eveneens een Ordinariaat, "The Chair of Saint Peter", opgericht worden. 

In mei 2012 werd vervolgens een Ordinariaat opgericht in Australië toegewijd aan O.L.V. het Zuiderkruis.


Laatste wijziging: 26 oktober 2021

Paus Benedictus XVI

Congregatie voor de Geloofsleer

Persdienst van de Heilige Stoel

BerichtenZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test