• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onmogelijkheid tot het toelaten tot de Sacramenten van burgerlijk hertrouwde kerkelijk niet-gescheidenen

Het boek "Remaining in the truth of Christ - Marriage and Communion in the Catholic Church" van Robert Dodaro (Uitg. Ignatius Press) dat o.a. in het Engels en het Italiaans is verschenen heeft stof laten opwaaien in aanloop naar de Familiesynode van oktober 2014. Een vijftal Kardinalen en enkele andere auteurs leggen uit hoe de kerkelijke leer is omtrent degenen die vanuit een nog bestaand kerkelijk huwelijk, zonder nietigverklaring, de partner daarin verlaat en zelf een burgerlijk huwelijk aangaat met een andere partner en toch de Sacramenten van de Kerk wil ontvangen.

In februari 2014 heeft Kardinaal Kasper een omstreden mening geponeerd, waarin hij suggereert dat er wel wegen zouden zijn om vanuit de aangegeven zondige situatie toch toegelaten te kunnen worden tot de Sacramenten. In het boek "Remaining in the truth of Christ" wordt, op basis van bestaande teksten en nieuwe bijdragen, een rectificatie gegeven van enkele stellingen van Kardinaal Kasper.

Enkele van de bijdragen in het genoemde boek, waaronder de bijdrage van Kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, staan al geruime tijd in een Nederlandse vertaling op de site www.rkdocumenten.nl. Over het onderhavige onderwerp, slechts een beperkt deel van de gezinspastoraal, zij het op het moment nadrukkelijk in discussie, is het goed inzicht te hebben in de ontwikkeling en onderbouwing van de bestendige leer van de Kerk. Vandaar dit dossier.


Laatste wijziging: 25 januari 2017

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)

Concilies

Vaticanum II

Concilie van Trente

Pausen

Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI

Paus Johannes Paulus II

Teksten vanuit Congregaties en Pauselijke Raden

Speciale Commissie ter herziening van het huwelijksrecht

Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten

Pauselijke Raad voor het Gezin

Congregatie voor de Geloofsleer

Overige auteursZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test