• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toepassingsbesluiten van de Nederlandse Kerkprovincie bij de Codex Iuris Canonici (1983)

De eerste 27 zijn vastgesteld op 31 januari 1989. Op 12 juni 1989 volgde Nederlandse toepassingsbesluit
Verplichte feestdagen
(12 juni 1989)
en op 13 maart 1990 Z. Paus Pius IX - Encycliek
Quartus Supra
Over de Kerk in Armenië (6 januari 1873)
. Tevens zijn Toepassingsbesluit Nederlandse toepassingsbesluit
Decreet inzake het beheer van beneficies
(31 januari 1989)
en Nederlandse toepassingsbesluit
Decreet over daden die als van buitengewoon beheer beschouwd moeten worden
(15 juni 1999)
vanwege de invoering van Euro enigszins gewijzigd.


Laatste wijziging: 8 januari 2021

Nederlandse toepassingsbesluit
Inleiding op de toepassingsbesluiten (31 januari 1989)

 1. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de aanstelling tot lector en acoliet
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 2. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de vorming van permanente diakens
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 3. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de verplichting tot de liturgische getijden voor diakens
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 4. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de kleding van clerici
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 5. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de priesterraden
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 6. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de taak van het Consultorencollege
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 7. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de pastoorsbenoeming voor een bepaalde tijd
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 8. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de parochieregisters
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 9. Nederlandse toepassingsbesluit
  Normen betreffende de woongelegenheid en het levensonderhoud van de gepensioneerde priester
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 10. Nederlandse toepassingsbesluit
  Normen over het spreken over de christelijke leer via radio en televisie
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 11. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over het optreden voor radio en televisie door priesters en religieuzen inzake katholieke leer of zeden
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 12. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over het noteren van adoptiekinderen
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 13. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de leeftijd voor de toediening van het H. Vormsel
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 14. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over het noteren van toegediende Vormsels
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 15. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet betreffende de biechtstoelen
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 16. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreten over een eventuele hogere leeftijd voor het priesterschap of het permanente diaconaat
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 17. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de huwelijksbelofte
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 18. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over het canoniek onderzoek en de huwelijksafkondigingen
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 19. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over het verlof tot gemengd huwelijk
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 20. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de materie, waarvan het tafelblad van een vast altaar
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 21. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over vasten en onthouding
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 22. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over financiële bijdrage van de gelovigen
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 23. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet inzake het beheer van beneficies
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 24. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over daden die als van buitengewoon beheer beschouwd moeten worden
  (15 juni 1999)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 25. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet over de vaststelling van de minimum- en maximumsom bij vervreemding
  (15 juni 1999)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 26. Nederlandse toepassingsbesluit
  Normen inzake het verhuren van kerkelijk goed
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 27. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet tot oprichting van een Diocesaan Bureau voor Geschillen tengevolge van bestuurlijke besluiten
  (31 januari 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 28. Nederlandse toepassingsbesluit
  Verplichte feestdagen
  (12 juni 1989)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
 29. Nederlandse toepassingsbesluit
  Decreet inzake dispensatie in de forma canonica van de huwelijkssluiting
  (13 maart 1990)
  n.a.v. canon Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)

 Zie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test