• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Familiesynode

26e Bisschoppensynode

Thema: De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van evangelisatie

5 - 19.10.2014: 3e Buitengewone Bisschoppensynode

Doelstelling is het tot stand brengen van een accuraat beeld van de situatie waarvoor de Kerk gesteld staat en om voorstellen te formuleren om het "Evangelie van de Familie" op geloofwaardige manier te verkondigen. Een tweede Synode, de Gewone Synode te houden in 2015, zal de taak hebben om werkwijzen voor de pastorale zorg voor het gezin en de familie te formuleren.


Laatste wijziging: 31 maart 2016

Teksten

Thema's

Vooruitlopend op het publiceren van de Instrumentum Laboris valt uit o.a. de Bisschoppensynodes
De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in het kader van de evangelisatie
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
(18 oktober 2013)
op te maken dat thema's voor de Synode o.a. de volgende zullen zijn. Bij de themata zijn enkele relevante teksten geplaatst.

Toelaten tot de Sacramenten van hertrouwd gescheidenen

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)

Paus Benedictus XVI

Paus Johannes Paulus II

Teksten vanuit Congregaties en Pauselijke Raden

Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten

Pauselijke Raad voor het Gezin

Congregatie voor de Geloofsleer

Overige auteurs

Organisatie

 • Algemene relator: Péter Kardinaal Erdö, Aartsbisschop van Esztergom-Budapest (Hongarije), ;
 • Secretaris: Msgr. Bruno Forte, Aartsbisschop van Chieti-Vasto (Italië)
 • Uitgenodigd worden circa 150 voorzitters van Bisschoppenconferenties
 • Het presidium tijdens de Synode bestaat uit:
  • André Kardinaal Vingt-Trois (Parijs)
  • Luis Antonio Kardinaal Tagle (Manila)
  • Raymundo Damasceno Kardinaal Assis (Aparecida)

Berichten

 Zie ook:

Referenties naar dit dossier

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test