• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerbiedwaardige Paus Pius XII

Dit dossier is nog in opbouw.

Geboren 2 maart 1876, tot paus gekozen 2 maart 1939, overleden 9 oktober 1958, 19 december 2009 ‘Eerbiedwaardig’ verklaard.

Gebed tot zaligverklaring van Paus Pius XII:

"Jezus, eeuwige Opperpriester, Die Uw trouwe dienaar Pius XII hebt willen verheffen tot de hoge waardigheid van Uw plaatsbekleder op aarde en aan wie Gij de genade hebt gegeven een onverschrokken verdediger te zijn van het geloof, een moedige verkondiger van rechtvaardigheid en vrede, een toegewijde verheerlijker van Uw gezegende Moeder en een lichtend voorbeeld van naastenliefde en alle deugden, gewaardig U met het oog op al Zijn verdiensten ons de gunst te verlenen, waarom wij vragen, zodat, in de zekerheid van Zijn krachtige voorspraak bij U, wij Hem eens mogen verheven zien tot de eer der altaren. Amen". (Zie ook: Gebed tot zaligverklaring van Paus Pius XII)


Laatste wijziging: 16 januari 2021

Over Paus Pius XII

Paus Benedictus XII over Paus Pius XII

Paus Paulus VI over Pius XII

Paus Johannes XXIII over Pius XII

Enkele van de teksten en aandachtsgebieden van Paus Pius XII

Radiokerstboodschappen over vrede en de internationale orde,

over de orde in de naties,

over democratie,

Overige teksten

Naast deze bloemlezing aan bijzondere teksten kunt u via de diverse zoekmechanismen van deze site teksten van Paus Pius XII, zoals deze opgenomen zijn in deze database, terug vinden. Zoek daartoe o.a. onder "Heilige Vader" en dan "Paus Pius XII" en kies dan de tekstcategorie (bijv. Encyclieken).

Capita Selecta: Paus Pius XII over juridische en sociaal-ecomomische onderwerpen

(Ontleend aan: Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren - Katholiek Archief jrg. 11, 1956, p. 11-22)
 1. Recht en rechtswetenschap
 2. Rechtpositivisme en staatsabsolutisme
 3. Publiek- en privaatrecht
  • 20-05-1948
  • 07-05-1949: Paus Pius XII - Toespraak
   Avec une égale sollicitude
   Tot de Internationale Katholieke Werkgeversorganisaties (Uniapac) (7 mei 1949)
  • 05-08-1950
 4. Staat en staatsgezag
 5. Strafrecht
 6. Internationale betrekkingen. Oorlog en Vrede
  1. Atoomoorlog
 7. De demon der organisatie. Miskenning van de menselijke persoon
 8. De vakorganisatie
 9. De onderneming. Nationalisatie. Medebeheer.
 10. Privaateigendom. Bezitsspreiding.
 11. Democratie
 12. Beroepsmoraal.

Pater Peter Gumpel S.J. over de aantijgingen aan het adres van Paus Pius XII

Paus Pius XII tussen de vuurlinies

In een radiogesprek spreekt Professor Dr. Karl-Joseph Hummel, Directeur van de Commissie voor Geschiedenis uit Bonn, over enkele facetten van het optreden van Paus Pius XII, vóór, tijdens en ná de Tweede Wereldoorlog. Artikel en link naar de opname (Duitstalig).

Kardinaal Meisner

15 oktober 2008 sprak Kardinaal Meisner, Aartsbisschop van Keulen, in Wenen een laudatio uit over Paus Pius XII (Duitstalig).

NieuwsberichtenZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test