• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Agorà van jonge Italianen

In 2006 heeft de Italiaanse Bisschoppenconferentie een driejarig programma gestart van de "Agorà van jonge Italianen". Het is de uitwerking van de Vierde Ontmoeting van de Italiaanse Kerk, vorig jaar in Verona. De Paus hield daar toen een toespraak over het Paus Benedictus XVI - Toespraak
Het getuigenis van de verrezen Christus - Over de aanwezigheid van de Kerk in de samenleving
Tot de deelnemers aan het vierde algemene vergadering van de Italiaanse Kerkprovincie - Jaarbeurshal te Verona
(19 oktober 2006)
.

Het pastorale jaar 2006/2007 was een jaar van luisteren naar de jongeren en het zicht krijgen op hun leefwereld. Getracht is de Kerk naar buiten te brengen en te komen tot het opbouwen van relaties met de jongeren op de terreinen van hun hoop en hun wensen voor het dagelijks leven. Dit jaar is nu afgesloten met deze ontmoeting die onder het thema staat van "Zoals Ik jullie lief heb".

Het tweede pastorale jaar (2007/2008) staat in het teken van de interpersoonlijke relaties bij Evangelisatie. Er zal gewerkt worden naar de feitelijke of de virtuele deelname aan de Wereldjongeredag te Sydney.

Het derde pastorale jaar zal gewijd zijn aan de culturele en sociale dimensie van de Evangelisatie.


Laatste wijziging: 31 augustus 2013

1e jaar: 2006 - 2007

1-2 sept. 2007 - Loreto: Jongerenbijeenkomst "'Agora' van de jeugd", o.a. op weg naar Sydney

Na voorbereidende dagen in 32 bisdommen rondom Ancona van woensdag 29 tot en met vrijdag 31 augustus trokken ruim 300.000 jongeren op zaterdag 1 september in een pelgrimage naar Loreto. Daar voegde de Paus zich bij hun, samen met naar schatting nog eens 100.000 - 2000.000 jongeren. Zie o.a. het verslag van de Gebedswake op zaterdag 1 september. Ruim 800 jongeren in delegaties vanuit 50 landen ontmoetten elkaar in aparte sessies gedurende het afgelopen weekend in Loreto om ervaringen uit te wisselen en met elkaar te vieren. Het Italiaanse programma wil bewust openstaan voor dit soort internationale contacten om het eigen programma te bevruchten.

Zie ook berichten onder Actueel:Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test