• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Concilie van Trente

Overzicht van de documenten die door het Concilie van Trente zijn uitgevaardigd. Niet alle teksten zijn in deze database opgenomen.


Laatste wijziging: 2 februari 2021

Aankondiging Concilie, 11 juni 1542

 • Paus Paulus III, Bul van het afkondiging van het Concilie

Eerste Sessie, 13 december 1545

 • Decreet van de opening van het Concilie
 • Afkondiging van de volgende sessie

Tweede Sessie, 7 januari 1546

 • Decreet over de wijze van aanwezig zijn en andere zaken van orde gedurende het Concilie
 • Afkondiging van de volgende sessie

Derde Sessie, 4 februari 1546

 • Concilie van Trente
  Sessio III - Recipitur Symbolum fidei catholicae
  3e Zitting - Hernemen van de belijdenis van het Katholieke geloof (4 februari 1546)
  - Belijdenis van het Katholieke geloof
 • Afkondiging van de volgende sessie

Vierde Sessie, 8 april 1546

Vijfde Sessie, 17 juni 1546

Zesde Sessie, 13 januari 1547

Zevende Sessie, 3 maart 1547

Achtste Sessie, 11 maart 1547

 • Decreet over de verplaatsing van het Concilie

Negende Sessie, 21 april 1547 (Bologna)

 • Decreet over de voortzetting van de Sessie

Tiende Sessie, 2 juni 1547

 • Decreet over de voortzetting van de Sessie
 • Bul over het hernemen van het Concilie van Trente onder Paus Julius III

Elfde Sessie, 1 mei 1551

 • Decreet over het hernemen van het Concilie
 • Afkondiging van de volgende sessie

Twaalfde Sessie, 1 september 1551

Dertiende Sessie, 11 oktober 1551

Veertiende Sessie, 25 november 1551

Vijftiende Sessie, 25 januari 1552

 • Decreet over het verdagen van de Sessie
 • Vrijgeleide geven aan de Protestanten

Zestiende Sessie, 28 april 1552

 • Decreet over het opschorten van het Concilie

{...}

Twintigste Sessie, 4 juni 1562

 • {...}

Eenentwintigste Sessie, 16 juli 1562

Tweeëntwingste Sessie, 17 september 1562

Drieëntwintigste Sesie, 15 juli 1563

Vierentwintigste Sessie, 11 november 1563

Vijfentwintigste Sessie, 3 december 1563

Idem, 4 december 1563

Bevestiging van het Concilie, 26 januari 1564

Als één van de vruchten van het Concilie wordt ook beschouwd de Catechismus-Compendium
Catechismus Romanus Concilii Tridentini
Catechismus van het Concilie van Trente ()
.

ontbrekende informatie wordt later aangevuld

Berichten

TextZie ook:

Overzicht van Oecumenische Concilies
Vaticanum II

Uitleg over tal van teksten van het Concilie van Trente is te vinden in het boek: Ik geloof van mag. prof. dr. van der Ploeg O.P. (1983 uitg. Stg.Behoud Katholiek Leven). Met name de Sacramenten, het Credo en Maria worden behandeld.

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test